"to a greater extent" - Suomenkielinen käännös

EN

"to a greater extent" suomeksi

EN

to a greater extent {adverbi}

volume_up
to a greater extent
These must be integrated to a greater extent into future decisions concerning livestock farming.
Ne on suuremmassa määrin sisällytettävä niihin jatkossa tehtäviin päätöksiin, jotka vaikuttavat eläintenhoitoon.
We regret that the Directive on groundwater does not refer to a greater extent to the principle of subsidiarity.
Pahoittelemme, ettei pohjavettä koskevassa direktiivissä viitata suuremmassa määrin toissijaisuusperiaatteeseen.
The problems have long since ceased to be quantitative even in terms of information, and are now to a far greater extent qualitative.
Sillä ongelmat eivät ole enää pitkään aikaan olleet myöskään tiedon suhteen määrällisiä, vaan yhä suuremmassa määrin laadullisia.

Esimerkkejä "to a greater extent"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishLocal fisheries must also be involved in the spending to a much greater extent.
Myös paikallinen kalatalous on vedettävä tähänastista enemmän korvausten piiriin.
EnglishWe must ensure that we coordinate our economic policies to a greater extent.
Meidän on varmistettava talouspolitiikan aiempaa tehokkaampi yhteensovittaminen.
EnglishWe want to see that follow-through to a much greater extent in future.
Haluamme, että tätä huomioon ottamista tapahtuu paljon enemmän tulevaisuudessa.
EnglishThere are many who miss the fact that this is not emphasised to a greater extent.
Monet unohtavat sen tosiseikan, ettei tätä asiaa korosteta laajalti.
EnglishWe also have to open up our markets in this sense to a greater extent than previously.
Myös meidän on tässä suhteessa avattava markkinoitamme nykyistä enemmän.
EnglishThe types of economic potential represented here can be utilised to an even greater extent.
Tämän tyyppistä taloudellista potentiaalia voidaan hyödyntää vielä enemmän.
EnglishWe agree that the parliaments should be involved to a greater extent in the WTO debates.
Olemme samaa mieltä, että parlamenttien osallistumista WTO:n neuvotteluihin on lisättävä.
EnglishThat language has to be used in everyday life to a much greater extent than is the case today.
Kuuroilla on oltava mahdollisuus osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun.
EnglishI believe the Commission and the Council should bear this in mind to a greater extent.
Tämä komission ja neuvoston pitäisi mielestäni teroittaa mieliinsä.
EnglishWhy is aid not concentrated to a greater extent on the poorest countries?
Miksi apua ei ole keskitetty enemmän kaikkein köyhimpiin maihin?
EnglishIn my view, this has to be reflected to a greater extent in the EIB' s activities.
Tämän pitäisi mielestäni näkyä enemmän EIP:n toiminnassa.
EnglishThey must introduce the European dimension into their national policies to a greater extent.
Niiden on sisällytettävä eurooppalainen ulottuvuus voimakkaammin kansalliseen politiikkaansa.
EnglishThe European Union will have to support them to a far greater extent.
Euroopan unionin on autettava niitä paljon muhkeammin rahasummin.
EnglishWhy are women not encouraged to participate in the wielding of power to a greater extent?
Miksi naisia ei saada laajemmin osallistumaan vallankäyttöön?
EnglishSimilarly, those such as Mrs Erika Mann, who spoke of bringing people in to a greater extent.
Kuten myös Erika Mann ja muut, jotka puhuivat laajalti kansalaisten osallistumisen lisäämisestä.
EnglishIn this connection CEDEFOP and EUROSTAT must be incorporated to a much greater extent.
Ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus CEDEFOP ja Eurostat täytyy ottaa tässä paljon tiiviimmin mukaan.
EnglishIn the Nordic countries we have managed to control the drugs problem to a greater extent than elsewhere in Europe.
Pohjoismaissa on kyetty pitämään huumeongelma muuta Eurooppaa alemmalla tasolla.
EnglishIn order to deal with the growing volatility of prices, our markets must be regulated to a greater extent.
Markkinasääntelyä on laajennettava, jotta selviydytään yhä suuremmista hintavaihteluista.
EnglishOpposition and governing parties have promised to champion Slovakia's EU interests to a greater extent.
Oppositio ja hallituspuolueet ovat luvanneet toimia paremmin Slovakian EU-intressien hyväksi.
EnglishSadly this is not the case, to a greater extent in some of the countries of Europe, to a lesser in others.
Valitettavasti näin ei ole, joissakin Euroopan maissa on enemmän, joissakin muissa vähemmän.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "to a greater extent":

to a greater extent
English

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to a greater extent" suomeksi

greater adjektiivi
extent substantiivi