"a great deal" - Suomenkielinen käännös

EN

"a great deal" suomeksi

EN

a great deal {adverbi}

volume_up
a great deal (myös: impossibly)

Esimerkkejä "a great deal"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThere is not a great deal now to stop us reaching a consensus on the new Treaty.
Ei puutu enää paljoakaan, että pääsemme yksimielisyyteen uudesta sopimuksesta.
EnglishThe re-emerging unseemly debate has caused a great deal of harm to the entire EU.
Toistuva epäasiallinen keskustelu on aiheuttanut paljon harmia kaikkialla EU:ssa.
EnglishThese ideas on the part of the Commission have attracted a great deal of support.
Nämä komission esiin tuomat ajatukset ovat saaneet osakseen runsaasti kannatusta.
EnglishAfter a great deal of thought, I found myself unable to identify with any of them.
Pohdittuani asiaa pitkään ja hartaasti en pystynyt samastumaan niistä mihinkään.
EnglishWe are interested in Azerbaijan and have a great deal of goodwill for the country.
Me olemme kiinnostuneita Azerbaidžanista ja suhtaudumme siihen hyväntahtoisesti.
EnglishThe procedures surrounding SWIFT left a great deal to be desired in this respect.
SWIFTiin liittyvät menettelyt jättävät tässä suhteessa paljon toivomisen varaa.
EnglishAnd the rapporteur has mentioned Mr Hans Weil, to whom we all owe a great deal.
Ja hyvä esittelijä mainitsi Hans Weilin nimen, jolle olemme kaikki paljon velkaa.
EnglishI have therefore found a great deal of optimism here, which I was not expecting.
Törmään siis täällä sellaiseen annokseen optimismia, jota en osannut odottaa.
EnglishIn my opinion, the impact studies do not contribute a great deal in this respect.
Nähdäkseni tässä tapauksessa vaikutustenarvioinneista ei ole juurikaan hyötyä.
EnglishWe need to examine the matter very carefully and with a great deal of sensitivity.
Meidän on tutkittava tätä asiaa erittäin huolellisesti ja hyvin hienotunteisesti.
EnglishThis morning, I heard a great deal about the so-called secular state in Turkey.
Tänä aamuna kuulin puhuttavan paljon niin kutsutusta maallisesta Turkin valtiosta.
EnglishAll of this will require a great deal of expenditure and, above all, patience.
Kaikki tämä tietää paljon kustannuksia ja kysyy ennen kaikkea kärsivällisyyttä.
EnglishThe second point a great deal less understandable and I will return to it shortly.
Toinen asiani on paljon huonommin ymmärrettävissä, ja palaan siihen vielä pian.
EnglishThe enormous advantages for tourists are highlighted with a great deal of verve.
Siinä kuvataan hyvin lennokkaasti euron turisteille mukanaan tuomia valtavia etuja.
EnglishI say this to you, Mr President, for whom I have a great deal of personal respect.
Sanon tämän teille, arvoisa puhemies, vaikka kunnioitan teitä henkilönä suuresti.
English(SV) Mr President, a great deal has already been said, but it is worth repeating.
(SV) Arvoisa puhemies, paljon on jo sanottu, mutta se on toistamisen arvoista.
EnglishWe ought to pay a great deal more attention to people who have beaten cancer.
Meidän pitäisi kiinnittää paljon enemmän huomiota syövän voittaneisiin ihmisiin.
EnglishWe have a strong, dense relationship with Iraq, and talk about it a great deal.
Meillä on vahvat ja tiiviit suhteet Irakiin ja me keskustelemme siitä paljon.
EnglishWe have not yet realised that prevention would cost a great deal less than a cure.
Emme ole vielä tajunneet, että ennaltaehkäisy maksaisi paljon vähemmän kuin hoito.
EnglishCompliance with human rights, in particular, leaves a great deal to be desired.
Erityisesti ihmisoikeuksien kunnioittamissa on vielä paljon toivomisen varaa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "a great deal":

a great deal

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "a great deal" suomeksi

deal substantiivi
great adjektiivi
great adverbi
great substantiivi
Finnish