"A-flat" - Suomenkielinen käännös

EN

"A-flat" suomeksi

FI
EN

A-flat {substantiivi}

volume_up
1. Musiikki
A-flat

Esimerkkejä "A-flat"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWide-screen and flat-screen TV sets and DVDs set the pace for home entertainment.
Kodin viihteen keskuksina ovat litteänäyttöiset laajakuvatelevisiot ja DVD-soittimet.
EnglishThe Dutch Party for Freedom (PVV) will now work flat out to bring that about.
Alankomaiden vapauspuolue tekee nyt kaikkensa, jotta tämä todella tapahtuisi.
EnglishThat can fall flat on its face, and if does so, then public confidence is lost.
Tuloksena saattaa olla mahalasku, ja jos niin käy, kansalaisten luottamus on mennyttä.
EnglishThose who have a holiday flat or even a holiday home are affected by this.
Tämä koskee niitä, jotka omistavat lomahuoneiston tai jopa vapaa-ajan asunnon.
EnglishThe government is discussing at the moment increasing the flat income tax rate and VAT.
Hallitus käsittelee tällä hetkellä kiinteän tuloverokannan ja alv:n nostamista.
EnglishThis would cost in excess of 40 000 euros per flat, with a payback period of 25 years.
Tämä maksaisi yli 40 000 euroa asuntoa kohden, ja takaisinmaksuaika olisi 25 vuotta.
EnglishLCD monitors, also called flat-panel displays, have largely replaced CRT monitors.
LCD-näytöt eli litteät näytöt ovat pääsääntöisesti korvanneet kuvaputki- eli CRT-näytöt.
EnglishAt present, travel and other expenses are paid out on a flat-rate basis.
Tällä hetkellä matkakulut ja muut kulut korvataan kiinteämääräisinä kertakorvauksina.
EnglishThe idea of a flat rate throughout the European Union is broadly opposed.
Ajatusta kiinteästä tasosta koko Euroopan unionissa vastustetaan laajasti.
EnglishI can say that flat-rate corrections will be applied, in compliance with the regulations.
Voin todeta, että tässä sovelletaan asetusten mukaisia kiinteitä oikaisuja.
EnglishThe one joke I did tell, which everyone at home would laugh at, fell flat.
Ainoa vitsi, jonka kerroin ja jolle kaikki kotona nauraisivat, lässähti.
Englishinitially triggered by a relatively flat yield curve and developments in stock markets, and,
osakemarkkinoiden kehitys ja nyt viimeaikoina rahamarkkinoiden epävarmuuden äkillinen
EnglishThe basic pension is just one fifth of the heating costs of one small flat.
Peruseläke on vain viidesosa yhden pienen asunnon lämmityskuluista.
EnglishIn addition, a separate flat-rate aid for hazelnuts was introduced in 1997.
Tämän lisäksi vuonna 1997 hasselpähkinöitä varten otettiin käyttöön vielä kiinteä erityistuki.
EnglishWe do not want to fall flat on our faces, though: growth is not appropriate for all areas.
Emme halua kuitenkaan mennä tässä asiassa metsään. Kasvu ei ole suotavaa kaikilla aloilla.
EnglishIt is a good incentive, but on the other hand it will not motivate countries with a flat-rate tax.
Se on hyvä kannustin, mutta toisaalta se ei motivoi maita, joissa on kiinteä vero.
EnglishIf you change the default resolution of a flat-panel display, text will appear blurry.
Jos muutat litteän näytön oletustarkkuutta, tekstistä tulee sumea.
EnglishIn this it is essential that the criteria for flat rate corrections should be more clearly defined.
Tähän liittyen on erittäin kiireellistä saada sakkoja koskevat kriteerit selviksi.
EnglishI believe that the future of Europe will not move in the direction of the flat-rate tax.
Mielestäni kiinteä vero ei kuulu Euroopan unionin tulevaisuuteen.
EnglishIndeed, do you have a mobile phone or is your battery flat?
Tosiaan, onko teillä matkapuhelinta käytössänne vai onko sen akusta loppunut virta?

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "A-flat" suomeksi

flat adjektiivi
flat adverbi
flat substantiivi