"24-hour" - Suomenkielinen käännös

EN

"24-hour" suomeksi

EN

24-hour {adjektiivi}

volume_up
24-hour
volume_up
vuorokauden kestävä {adj.}

Esimerkkejä "24-hour"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe want to see the expansion of 24-hour hotlines and electronic watchtowers.
Me haluamme lisätä ympäri vuorokauden toimivia vihjelinjoja ja sähköisiä vartiotorneja.
EnglishYou are paid more than Frau Merkel, you are paid more than Hillary Clinton: it is a 24-hour job.
Teille maksetaan enemmän kuin rouva Merkelille ja Hillary Clintonille, tehtävänne on ympärivuorokautinen.
EnglishThey have promised 24-hour cover during this period.
Solvodi on luvannut päivystää tänä aikana 24 tuntia vuorokaudessa.
EnglishWe are asking for, say, six hours within a 24-hour period.
Me pyydämme - sanotaan vaikka - kuutta tuntia vuorokaudessa.
EnglishAll drivers - whether self-employed or employees - must take a minimum of 11 hours rest over a 24-hour period.
Kaikkien kuljettajien - itsenäisten ja palkattujen - on levättävä vähintään 11 tuntia 24 tunnin jaksolla.
EnglishI know that Mr Hughes was talking about a 24 hour period.
EnglishYou shall have your 24-hour period.
EnglishIn addition, the Commission, and the Union as such, is involved in the work of the G8, creating a 24-hour points of contact network.
Lisäksi komissio ja myös koko unioni ovat mukana G8-maiden toimissa 24 tuntia päivässä toimivan yhteyspisteverkon luomisessa.
English12 or 24 hour time display
EnglishThirty-five colleagues will start from midnight, which is very soon, a 24-hour hunger strike, a fast in support of the Dalai Lama.
35 parlamentin jäsentä aloittaa keskiyöllä, eli aivan pian, 24 tuntia kestävän nälkälakon, eli paastoavat osoittaakseen tukeaan Dalai Lamalle.
EnglishWe hope to be able to persuade our French colleagues of the need for 24-hour policing and adequate police numbers.
Toivomme, että onnistumme saamaan ranskalaiset kollegamme vakuuttuneiksi, että tarvitaan ympärivuorokautista poliisivartiointia ja asianmukainen määrä poliiseja.
EnglishMany of the new Member States are, in fact, small and there is perhaps no need for a 24-hour journey followed by another 24-hour journey.
Monet uusista jäsenvaltioista ovat itse asiassa pieniä, eikä tarvetta 24 tuntia kestävälle kuljetusmatkalle ja yhtä pitkälle paluumatkalle ehkä ole.
EnglishBut the reality is in fact that this 24-hour rule for the distribution of texts is not being observed in many compromise resolutions.
Tilanne on joka tapauksessa tämä: sääntöä, jonka mukaan tekstit on jaettava 24 tuntia aikaisemmin, ei noudateta läheskään kaikkien kompromissipäätöslauselmien osalta.
EnglishSome European cooperation is in order, but a separate European centre with its own powers and 24-hour monitoring is unnecessary.
Eurooppalaista yhteistyötä tarvitaan jonkin verran, mutta erillinen eurooppalainen keskus, jolla on omat toimivaltuudet ja joka tarjoaa ympärivuorokautista seurantaa, on tarpeeton.
EnglishBefore we proceed to the vote, would you please get the Sittings Service to establish whether the 24-hour deadline applies here and whether or not we have to defer this until tomorrow?
Pyydän teitä ottamaan istuntopalveluista äänestykseen mennessä selvää, eikö 24 tunnin määräaika pädekään täällä ja onko meidän lykättävä asiaa huomiseen.
EnglishI could give the example of a medium-sized enterprise in the field of mechanical engineering that offers a 24-hour service for repairing machines and supplying machine parts.
Mainitsen esimerkkinä keskisuuren konetekniikan alalla toimivan yrityksen, joka tarjoaa ympäri vuorokauden koneiden korjauspalveluja sekä koneiden osien toimituspalveluja.
EnglishIt establishes a European framework which falls a long way short of workers' expectations: an 11-hour daily rest period, a 48-hour working week, a 24-hour weekly break.
Siinä luodaan eurooppalainen kehys, joka on hyvin kaukana palkansaajien toiveista: päivittäinen lepoaika on 11 tuntia, viikoittainen työaika on 48 tuntia, viikoittainen lepoaika 24 tuntia.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "24-hour" suomeksi

hour substantiivi
Finnish
lunch hour substantiivi
Finnish
eleventh hour substantiivi
Muita sanoja