"whatever" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"whatever" ruotsiksi

EN whatever
volume_up
{adjektiivi}

whatever

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "whatever":

whatever

Esimerkkejä "whatever"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishMr Liikanen, when replying to Mr Truscott you are free to say whatever you wish.
När ni svarar Truscott, herr Liikanen, har ni full frihet att agera som ni önskar.
EnglishNonetheless, we will continue to take whatever measures and precautions we can.
Vi kommer ändå att fortsätta att vidta de åtgärder och den försiktighet som vi kan.
EnglishWhatever the merits of his resignation, I share the concerns that he expresses.
Oavsett om hans avgång var motiverad eller inte delar jag den oro som han uttrycker.
EnglishThe man's not an investor, he's a smuggler, be it bonds, drugs or whatever.
Han investerar inte, han smugglar, vare sig det gäller obligationer eller knark.
EnglishThey use whatever is in the Treaty and I feel that they deserve our support.
De använder det som finns i fördraget och jag tycker att de är värda vårt stöd.
EnglishThe European Union opposes the death penalty everywhere, and whatever the case.
Europeiska unionen är en motståndare till dödsstraffet överallt och i samtliga fall.
EnglishBut whatever it is, we must make sure that we do not discard it out of ignorance.
Men vad det än är måste vi se till att vi inte avskriver det på grund av okunnighet.
EnglishTherefore, whatever the cost, we will all have to work in order to bring about peace.
Därför kommer vi alla, oavsett kostnaden, att behöva arbeta för att skapa fred.
EnglishI hope we can do that, whatever the particular level of the budget may be.
Jag hoppas att vi kan göra detta oberoende av vad budgetnivån kan komma att bli.
EnglishWe must together ensure that whatever it is that we want can also be financed.
Vi måste gemensamt se till att vi också kan finansiera det som vi vill göra.
EnglishHowever, whatever the case, I think that there is a possibility and a door open here.
I vilket fall som helst tror jag att det finns en möjlighet och en öppning här.
EnglishWhatever the case, we are required to examine the content of the report before us.
Hur det än ligger till med den saken har man vänt sig till oss i sakfrågan.
EnglishWhatever Mr Voggenhuber says, EMU will certainly have great political consequences.
Vad Voggenhuber än säger, så kommer EMU absolut att få stora politiska konsekvenser.
EnglishPersuade Mr Marín to accept the political consequences, whatever they may be.
Rekommendera Marín att ta de politiska konsekvenserna, av vilket slag de än må vara!
EnglishThis action is required whatever the outcome of the ongoing discussions in Geneva.
Denna åtgärd är nödvändig oavsett resultatet av de pågående förhandlingarna i Genève.
EnglishWhatever the case, events in Burma/Myanmar seem to be taking an unpredictable turn.
Vad vi än anser om saken tycks händelserna i Burma/Myanmar ta en oförutsedd vändning.
EnglishWe resolutely reject the death penalty, in whatever form and on whatever grounds.
Vi förkastar med bestämdhet dödsstraffet i varje form och på vilka grunder det vara må.
EnglishSo whatever project is being proposed, we are not discriminating between Member States.
Oavsett vilket projekt som föreslås diskriminerar vi inte mellan medlemsstaterna.
EnglishWhatever system is adopted, ultimately the cost will be passed on to the consumer.
Vilket system som än införs, kommer kostnaden slutligen att föras över på konsumenten.
EnglishWhatever the outcome, it would be advisable to postpone this directive for a while.
I vilket fall som helst skulle det vara bra om vi kunde flytta fram direktivet något.