"veterinarian" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"veterinarian" ruotsiksi

EN veterinarian
volume_up
{substantiivi}

1. Amerikanenglanti

veterinarian (myös: vet, veterinary surgeon, veterinary)
volume_up
veterinär {yleiss.}
She's a veterinarian, so she's seen lots of ultrasounds.
Hon är en veterinär, så hon har sett många ultraljud.
This passport is available from any authorised veterinarian and must contain details of a valid anti-rabies vaccination.
Passet utfärdas av veterinär och ska innehålla uppgift om giltig rabiesvaccination.
The official veterinarian has a central role in the overall supervision and inspection system.
Den officiella veterinären har en central roll inom hela tillsyns- och besiktningssystemet.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "veterinarian":

veterinarian

Esimerkkejä "veterinarian"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIt only allows the slaughterhouse staff to assist the official veterinarian.
Slakteripersonalen får endast tillstånd att biträda den officiella veterinären.
EnglishThe official veterinarian must have the statutory means to enforce the requirements.
Den officiella veterinären måste ha reglementerade möjligheter att genomdriva kraven.
EnglishIt only allows the slaughterhouse staff to assist the official veterinarian.
Det finns inget allmänt tillstånd att låta slakteripersonal delta i köttbesiktningar.
EnglishThe official veterinarian must have the statutory means to enforce the requirements.
Detta innebär också att rättsakterna måste innehålla tydliga kriterier för veterinärens beslut.
EnglishStaff training restricts the veterinarian and therefore hampers his ability to make controls.
Att utbilda personalen begränsar veterinären och hämmar hans förmåga att utföra kontroller.
EnglishThe official veterinarian has a central role in the overall supervision and inspection system.
Den officiella veterinären har en central roll inom hela tillsyns- och besiktningssystemet.
EnglishThey'll be absolutely fine with the veterinarian and with the horseshoer, but you can't ride him.
De beter sig vettigt hos veterinären eller när man ska sko den, men det går inte att rida.
EnglishThe official veterinarian is central to the proposed system of official supervision of meat production.
Den officiella veterinären är avgörande i det föreslagna systemet om offentlig kontroll av köttproduktion.
EnglishThe veterinarian and official specialised assistants must also show evidence of a high level of expertise.
Veterinären och de officiella assistenterna med examensbevis måste också visa prov på omfattande sakkunskaper.
EnglishA second basic element to which numerous speakers referred concerns the role of the official veterinarian in abattoirs.
En andra huvudsaklig faktor som många talare har hänvisat till gäller den officiella veterinärens roll inom slakterier.
EnglishThe official veterinarian is central to the proposed system of official supervision of meat production.
Veterinären skall genomföra revisioner och inspektioner som gör det möjligt för alla inblandade att uppfylla kraven i de relevanta bestämmelserna.
EnglishYou have another horse, where maybe the horseshoer beat him up and he'll be terrible for anything on the ground, with the veterinarian, but a person can ride him.
Man kan ta en annan häst, som blev slagen när de skodde honom och han blir vettskrämd för allt på marken hos veterinären, men det går att rida på honom.
EnglishThese include in particular that the slaughterhouse staff involved in meat inspection must be independent from production staff and must report directly to the official veterinarian.
Slakterier som vill låta sin personal delta i köttbesiktningar måste ha särskilda tillstånd för detta från den behöriga myndigheten.
EnglishSimilarly, it establishes the marginalisation of the countries in which the disease appears and requires even greater veterinarian monitoring and more staff with the necessary flexibility.
Vidare införs åtgärder för isolering av de länder där sjukdomen uppträder, och man kräver ännu strängare veterinärobservationer och mer personal som är tillräckligt flexibel.