EN toll
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

toll (myös: charge, dodger, excise, fee)
volume_up
avgift {yleiss.}
Furthermore, a toll may significantly reduce the demand for road transport.
Dessutom kan en avgift komma att betydligt minska efterfrågan på vägtransport.
One relates to the level of the toll and the fear of many people that excessively high toll will be levied.
Den ena gäller avgiftsnivån och många människors oro för att det kommer att tas ut en för hög avgift.
On the roads, it is left up to the Member States to decide whether they charge any toll at all.
På vägarna är det upp till medlemsstaterna att avgöra om de ska ta ut någon avgift över huvud taget.
toll (myös: dues)
volume_up
tribut {yleiss.}
The trafficking is extensive in scale and takes its toll on hundreds of thousands of victims in Europe.
Människohandeln sker i stor skala och utkräver sin tribut av hundratusentals offer i Europa.
These deficiencies take their toll both on Member States and on the victims of persecution.
Dessa brister utkräver sin tribut av både medlemsstaterna och de människor som fallit offer för förföljelse.
Mr President, three weeks ago, the global financial crisis that had threatened America's banking system with meltdown began to take its toll on this side of the Atlantic.
För tre veckor sedan började den globala finanskris som hotat det amerikanska banksystemet med kollaps att kräva sin tribut på den här sidan av Atlanten.
toll (myös: bang, bat, battle, belt)
toll
volume_up
andel {yleiss.} [kuv.]
On the basis of the tolls that Austria collects, it would take 300 years for Austria to be able to fund its share of the Brenner tunnel.
På grundval av de vägtullar som Österrike tar ut skulle det ta 300 år för Österrike att finansiera sin andel av Brennertunneln.
toll (myös: dues, duty)
volume_up
tull {yleiss.}
Road tolls, import and customs procedures, and so on, in the areas at risk, mean that logistical capacity is not sufficient to ensure that food aid is delivered on time and without a hitch.
Den logistiska förmågan i de hotade områdena, t.ex. vägavgifter och förfaranden för import och tull, räcker inte till för att garantera att livsmedelshjälpen når fram störningsfritt och i tid.
toll (myös: buzz, ring, ringing)
volume_up
ringning {yleiss.}
toll (myös: knell)
volume_up
klämtning {yleiss.}
toll
volume_up
vägavgift {yleiss.}
Firstly, whether Austria should simply be allowed to maintain these higher tolls on the Brenner motorway.
Först om Österrike nu får tillstånd att tillämpa de höjda vägavgifterna på motorvägen genom Brennerpasset eller inte.

2. Amerikanenglanti

toll

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "toll":

toll

Esimerkkejä "toll"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishToll- og avgiftsdirektoratet Directorate of Customs and Excise PO Box 8122 Dep.
Toll- og avgiftsdirektoratet Directorate of Customs and Excise PO Box 8122 Dep.
EnglishWe have a mandatory rail toll for every locomotive for every kilometre travelled.
Vi har en obligatorisk järnvägsavgift för varje lok och avverkad kilometer.
EnglishSuch was the tragic toll of the fires of the Western Peloponnese, Attica and Evia.
Dessa var de tragiska följderna av bränderna på västra Peloponnesos, Attika och Euboia.
EnglishThere will soon be a toll gate where the Home of the High Kings once stood.
Snart reser sig en vägtullstation där överkungarna en gång hade sin hemvist.
EnglishThe principle of external costs in toll charges will be accepted and applied.
Medlemsstater som inte vill tillämpa det kommer inte att behöva göra det.
EnglishWe do, for example, have a compulsory rail toll system for each Member State.
Vi har till exempel obligatoriska järnvägsavgifter för varje medlemsstat.
EnglishAll those things mean that we do not have to accept this terrible toll among women.
Allt detta innebär att vi inte behöver godta denna fruktansvärda dödssiffra bland kvinnor.
EnglishAccording to a number of sources, the official death toll is around eighty thousand.
Enligt ett antal källor är den officiella dödssiffran runt åttiotusen.
EnglishThe annual European death toll of 40 000 is the indisputable reason for that.
Det ovedersägliga beviset för det är de 40 000 människor som varje år dör på Europas vägar.
EnglishHe thought he had designed something that would reduce the toll of suffering in war.
Han trodde att han designat något som skulle minska lidandet i krig.
EnglishIf they do not pay the toll, they are stopped and prevented from continuing their journey.
Betalar de inte vägtullen stoppas de och hindras från att fortsätta resan.
EnglishEuropean electronic toll services are not a priority in this field.
Europeiska elektroniska vägtullsystem har inte prioritet inom detta område.
EnglishWe cannot look separately at Brenner, toll roads and Alpine transit.
Det får inte göras någon uppdelning i Brenner, vägavgifter och transittrafik i Alperna.
EnglishThe high death toll on Europe's roads is appalling, and something must be done about it.
Det stora antalet döda i trafiken på Europas vägar är förfärligt. Det måste absolut bekämpas!
EnglishThis is about using the opportunities opened up to us by Galileo in the area of toll charging.
Det gäller här att utnyttja de möjligheter som Galileo ger oss när det gäller vägtullar.
English   – Mr President, nobody knows the precise death toll in the creeping genocide in Burundi.
Mordet på påvens diplomatiska sändebud är ett av de senaste fallen av meningslösa våldsdåd.
EnglishAttacks which take their toll on innocent civilians on a daily basis can no longer be tolerated.
Attacker som dagligen kräver många civila offer kan inte längre tolereras.
EnglishHigher charges in Switzerland should result in equally high toll rates for the Brenner Pass.
Högre avgiftsnivåer i Schweiz bör därför leda till motsvarande höjning av Brenner-avgiften.
EnglishThe text also presses for use to be actually made of the revenues from toll collection.
I texten yrkas också på att intäkterna från tullar ska användas.
EnglishThe rail toll in Slovakia is the highest in Europe and the Slovaks have no road tolls at all.
Järnvägsavgiften i Slovakien är den högsta i Europa och slovakerna har inga vägtullar alls.