"to thrash" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"to thrash" ruotsiksi

EN to thrash
volume_up
[thrashed|thrashed] {verbi}

1. yleinen

to thrash (myös: to bang, to lick, to trounce, to wallop)
to thrash (myös: to dabble, to lap, to plash, to splash)
to thrash (myös: to wallop)
to thrash (myös: to toss)

2. "as punishment"

to thrash
volume_up
ge stryk {v.} (som bestraffning)

Esimerkkejä "to thrash"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI certainly held the view that we should thrash out our differences here in Parliament.
Jag ansåg verkligen att vi borde diskutera igenom våra skillnader i parlamentet.
EnglishWhat we do not know is who else was hit and keeps the thrash hidden.
Vad vi inte vet är vilka andra som drabbades och som döljer det.
EnglishIt is important to thrash out the rights of the host country and the obligations of the home country.
Det är viktigt att diskutera igenom värdlandets rättigheter och hemlandets skyldigheter.
EnglishI would therefore urge you to thrash out alternatives and reduce the animal suffering to a minimum.
Det är naturligtvis svårt att mäta hur mycket djuren lider.
EnglishMr Oostlander is entitled to thrash out the rest at national level.
Resten får Oostlander strida om på nationell nivå.
EnglishI would therefore urge you to thrash out alternatives and reduce the animal suffering to a minimum.
Jag skulle därför vilja uppmana er att diskutera fram alternativ och att minska djurens lidande så mycket som möjligt.
EnglishAll those things we still need to thrash out.
Alla dessa saker återstår ännu att klara av.
EnglishI hope that we can thrash this out.
EnglishAnd you can thrash us both.
EnglishWe are prepared to thrash this out in a debate, but I think it is important that in the ultimate scheme, Parliament has a role to play.
Vi är beredda att tröska igenom detta i en diskussion, men jag anser att det är viktigt att parlamentet är delaktigt i det slutliga förslaget.
EnglishSee Cyclops thrash...
EnglishI should like to thank him for the excellent cooperation, which, I think, enabled us to thrash out sound compromise proposals in the key areas.
Jag vill tacka honom för det utmärkta samarbetet som jag menar gjorde det möjligt för oss att klara av bra kompromisser på nyckelområdena.
EnglishWe have opted for a common market, for a common approach and there is no room for a culture in which major Member States thrash out issues amongst themselves.
Vi har valt att ha en gemenskapsmarknad samt en gemenskapspolitik, och under dessa förutsättningar är det inte på sin plats att de stora medlemsstaterna gör upp om problem dem emellan.