"supposedly" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"supposedly" ruotsiksi

volume_up
supposed {mennen ajan partisiippi}

EN supposedly
volume_up
{adverbi}

supposedly (myös: likely, presumably, probably)
There were more politically active women in Ireland, as men supposedly stayed in pubs.
Det fanns mer politiskt aktiva kvinnor på Irland, eftersom männen förmodligen stannade på puben.
Supposedly, Azerbaijan is committed to democracy, the rule of law and human rights.
Förmodligen bekänner sig Azerbajdzjan till demokrati, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna.
We know, for example, my area is supposedly the beneficiary of Ericsson's decision.
Vi vet exempelvis att min region förmodligen tjänar på Ericssons beslut.
supposedly (myös: likely, presumably, probably)
This was supposedly because the fish of Mauritania are or were plentiful.
Anledningen till detta var antagligen att fiskbestånden i Mauretanien är, eller var, rikliga.
He had this line in his book that supposedly comes from the Habsburg Monarchy, where there was an empress Maria Theresa, who was having trouble conceiving.
Han hade den här raden i sin bok som antagligen kommer från den Habsburgska monarkin.
With a Convention we end up with a select few non-governmental organisations supposedly representing the majority of the people in the European Union.
Med en konvention kommer vi att få ett utvalt fåtal icke-statliga organisationer som antagligen skall företräda majoriteten av Europeiska unionens befolkning.
supposedly
That the devastation is perpetuated by a supposedly western nation is unfathomable.
Att förödelsen vidmakthålls av en förment västerländsk nation är ofattbart.
How many supposedly necessary redundancies could have been avoided?
Hur många förment nödvändiga avskedanden hade kunnat undvikas?
In particular, the supposedly false report notes more than 500 cases of rapes of women in Darfur.
Den förment falska rapporten tar upp mer än 500 fall av våldtäkter av kvinnor i Darfur.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "supposedly":

supposedly
supposed

Esimerkkejä "supposedly"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThey would supposedly discuss the special responsibility of these founding members.
De förväntades diskutera det särskilda ansvaret hos de grundande medlemsstaterna.
EnglishWhere do they supposedly wash their hands, while using this network for their detainees?
Var kan de tänkas två sina händer när de använder detta nätverk för sina fångar?
EnglishSerbia refuses to tolerate any involvement in its supposedly "internal' affairs in Kosovo.
Serbien undanber sig varje inblandning i sin så kallade inre angelägenhet Kosovo.
EnglishThese measures would supposedly provide financing for citizens to buy new cars.
Dessa åtgärder ska finansiera medborgarnas köp av nya bilar sägs det.
English(Laughter) In this case, supposedly, these messages are hidden in electronic phenomena.
(Skratt) I filmen, sägs det, att dessa meddelande finns gömda i elektroniska fenomen.
EnglishSerbia refuses to tolerate any involvement in its supposedly " internal ' affairs in Kosovo.
Serbien undanber sig varje inblandning i sin så kallade inre angelägenhet Kosovo.
EnglishThis is inadmissible, Mr President, in a supposedly formal document.
Herr talman, det är oacceptabelt när det gäller en text som skall verka så formell.
EnglishThis is supposedly to protect the United States against attacks from so-called 'rogue states' .
Detta skulle ha till syfte att skydda USA mot anfall från så kallade rogue states.
EnglishPoor mental health was supposedly just a difficult patch people went through, or not even that.
Psykisk ohälsa har bara betraktats som ett jobbigt skede i livet, om ens det.
EnglishWe are supposedly talking about liberalisation, but in fact what we are dealing with is a monopoly.
Vi talar uppenbarligen om avreglering, men i själva verket handlar det om monopol.
EnglishThis is supposedly the last summit of the year on enlargement.
Detta är det sista toppmötet under det år som skulle handla om utvidgningen.
EnglishEveryone was supposedly pleased about it but, in reality, we have made little progress.
Alla var så kallat nöjda med detta, men i själva verket gjordes det inte några större framsteg.
EnglishMoreover, the IMF ordered ultraliberal policies, supposedly for structural adjustment.
Dessutom har IMF gett order om en ultraliberal politik, en så kallad strukturell anpassningspolitik.
EnglishWe do not just enrich a man's world; we are participating in all areas of this supposedly male world.
Vi berikar inte mansvärlden, utan vi delar denna mansvärld på alla områden.
EnglishWe do not just enrich a man' s world; we are participating in all areas of this supposedly male world.
Vi berikar inte mansvärlden, utan vi delar denna mansvärld på alla områden.
EnglishEven if it was a supposedly humorous provocation, jokes of this kind have no place in this House.
Även om det var avsett som en skämtsam utmaning passar inte sådana skämt här i parlamentet.
EnglishAccording to this law, factual information on this is supposedly damaging to these young people.
Enligt lagen påstås information i frågan skada dessa unga människor.
EnglishAt that time the common agricultural policy was supposedly on its way out, but this was not the case.
Då påstod man att den gemensamma jordbrukspolitiken gick under. Den har inte gått under.
EnglishThey want supposedly to protect jobs by closing off our economies.
De vill skydda arbetstillfällen genom att stänga våra ekonomier.
EnglishThis was supposedly because the fish of Mauritania are or were plentiful.
I fallet med ” Atlantic Dawn ” var det fartyget illegalt.