"to size up" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"to size up" ruotsiksi

EN to size up
volume_up
{verbi}

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to size up" ruotsiksi

size substantiivi
to size verbi
to be up to verbi
up adjektiivi
Swedish
up adverbi
up prepositio
Swedish
to up verbi

Esimerkkejä "to size up"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe European Union must size up the situation and support the democratic process without prevaricating.
EU måste få grepp om situationen och stödja den demokratiska processen utan att dra benen efter sig.
EnglishDepending on the selected resolution, the image will be displayed in a reduced size (up to 80 % from its original size).
Bilden matas ut med upp till 80% förminskning, beroende på vald upplösning.
EnglishPresident Barroso travelled to Greece this weekend to size up the situation for himself.
Kommissionens ordförande José Manuel Barroso reste till Grekland i helgen för att själv bilda sig en uppfattning om läget.
EnglishIt is now for the Commission to size up this call.
Det är nu kommissionens sak att anta denna utmaning.
EnglishI accept that my country will have one seat fewer than France although we have always had the same size up to now.
Jag accepterar att mitt land kommer att ha en plats mindre än Frankrike, fast vi alltid hittills har haft samma antal.
EnglishYes, it is true that, when you go to China and India, you are struck by the sheer size of the scaling-up of their industry and their business.
Jag stöder EU: s sociala dimension, men denna måste öka vår konkurrensutmaning i dagens värld.
English(FR) Mr President, ladies and gentlemen, Mr Schulz, I understand your anger that a group, albeit one modest in size, has been set up on this occasion.
(FR) Herr talman, mina damer och herrar! Herr Schulz!
EnglishYes, it is true that, when you go to China and India, you are struck by the sheer size of the scaling-up of their industry and their business.
Ja, det är sant att man, om man åker till Kina eller Indien, slås av den mycket kraftiga tillväxten hos deras industri och näringsliv.
EnglishFurthermore, the size of the freed-up funding should take account of not only the extent of the disaster, but also of the prosperity of the regions affected.
Vidare bör storleken av den frigjorda finansieringen inte enbart beakta katastrofens omfattning, utan även de drabbade områdenas välstånd.
EnglishKenya's political leaders urgently need to size up their responsibilities and immediately and seriously commit themselves to finding a political settlement.
Kenyas politiska ledare måste snarast göra en bedömning av sitt ansvar och omedelbart göra ett allvarligt åtagande om att finna en politisk lösning.
EnglishThose who want me to reclassify the customs segmentation for these shoes should bear in mind that the customs classification for children is up to size 37½ with heels less than 3cm.
De som vill att jag ska omklassificera kundsegmenteringen för dessa skor borde komma ihåg att kundklassificeringen för barn är upp till storlek 37½ med klack lägre än 3 cm.