"punch" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"punch" ruotsiksi

EN

punch {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
punch (myös: bang, bat, battle, belt)
Det är ett slag i ansiktet också.
Who showed you how to do all that kicking and punching?
Vem lärde dig alla sparkar och slag?
punch
volume_up
stans {yleiss.} (maskin för hålslagning)
In this case, the style quantity overall is punched out as " holes " where a number of objects overlaps.
I det här fallet stansas snittmängden ut som " hål " på alla ställen där ett antal objekt överlappar varandra.
punch (myös: bang, clash, clout, crack)
2. Gastronomia
punch

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "punch":

punch

Esimerkkejä "punch"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThis is looking increasingly like a Punch and Judy show, I really do have to say.
Det här börjar likna en kasperteater, det måste jag verkligen säga!
EnglishAnd the priest says, " I will, but if he could punch, it would help. "
Prästen säger, " Jag ska, men det skulle underlätta om han slog tillbaka. "
EnglishPut simply, if I do not punch you on the chin, you will punch me on the chin.
Förenklat sagt: Om inte jag slår dig är det du som slår mig.
EnglishWe have got to punch above our weight on the European stage and the world stage internationally.
Vi måste slåss med dem som är starkare på ett europeiskt plan och på den internationella arenan.
EnglishWe turn them into heroes, or we turn them into punch lines.
Vi gör arbetarna till hjältar, eller förvandlar dem till punchlines.
EnglishAt the same time, we should not punch above our weight, for then we will remain bogged down in fine words.
Samtidigt får vi inte ta på oss för mycket, för då kommer resultatet bara att bli tomma ord.
EnglishMaybe the next time I punch a meteor hurtling toward Earth,
Nästa gång jag slår iväg en meteor som är på väg mot jorden...
EnglishHowever, because it is still divided, Europe is unable to punch its full weight.
EnglishAt the helm of the Union, the UK is uniquely well positioned to deliver a powerful moral punch.
Vi rodret för unionen har Förenade kungariket unikt goda möjligheter att avge en kraftfull moralisk snärt.
EnglishIf we cannot agree on our common cause then we cannot hope to punch at our collective weight.
Om vi inte kan komma överens om vårt gemensamma mål har vi ingen chans att utnyttja vårt gemensamma inflytande.
EnglishSo here's the first punch line: cities have defused the population bomb.
Städerna har desarmerat befolkningsbomben.
EnglishMr President, those still here listening to our debate are punch-drunk from the dozens of speeches we have heard.
Herr ordförande! De som fortfarande lyssnar är alldeles möra av de många tiotals olika föredragen.
EnglishHowever, prior to the end of the hostilities, we did not punch the weight of a major international player.
Men medan stridigheterna fortfarande pågick levde vi inte upp till vår roll som viktig internationell part.
EnglishThe report clearly articulates the need for the European Union to 'punch its weight' at the United Nations.
I betänkandet framgår tydligt behovet av att Europeiska unionen gör sin stämma hörd inom Förenta nationerna.
EnglishWe have clout and we need to punch our weight in Johannesburg, but I acknowledge that it will be difficult.
Vi har inflytande och vi måste dra vår del av lasset i Johannesburg, med jag medger att det kommer att bli svårt.
EnglishI have approved the compromise that is before us, even though it lacks the punch and boldness that I would have liked to have seen.
Jag har godkänt kompromissen, även om den saknar den kraft och djärvhet jag hade velat se.
EnglishWhy have our actions lacked punch up until now?
Varför har våra åtgärder saknat kraft fram till nu?
EnglishThe punch line is that a year and a half later, I was there when this magnificent young woman, my daughter, got married.
Poängen är att ett och ett halvt år senare, var jag med när denna underbara unga kvinna, min dotter, gifte sig.
EnglishRemember... rip it, roll it, and punch it!
Kom ihåg, slit isär den, rulla den och slå den.
English... or else to acknowledge what you are, namely freely elected Members of this House and not a Punch and Judy show!
(Applåder) ...eller säga vad ni är, nämligen att ni är fritt valda ledamöter i denna kammare, och ingen kasperteater!