"pun" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"pun" ruotsiksi

volume_up
pun {subst.}

EN pun
volume_up
{substantiivi}

volume_up
ordlek {yleiss.}
A few days ago, a pun in a major French daily paper said that wind energy had the wind in its sails.
För några dagar sedan skrev en stor fransk dagstidning i en ordlek att vindenergin har medvind.
Over the last few weeks, and literally single-handed, he has achieved – that was a pun!
Under de senaste veckorna har han bokstavligt talat på egen hand – det där var en ordlek!
Mr President, I would not like to tamper, no pun intended, with the enthusiasm of this House on the subject of the European legal area.
Jag skulle inte vilja dämpa - utan att det blir en dålig ordlek - kammarens entusiasm när det gäller det europeiska rättsliga området.
pun
volume_up
ordvits {yleiss.}

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "pun":

pun

Esimerkkejä "pun"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIt has been a very difficult task and, excuse the pun, a difficult road for him to travel down.
Det har varit en mycket svår uppgift, och om ni ursäktar ordleken, en svår väg för honom att gå.
EnglishTo make an awful English pun, I would say that this report is 'packed' full with her energy and commitment.
För att dra en dåligt engelskt vist, så skulle jag vilja säga att detta betänkande är "packat " med hennes energi och engagemang.
EnglishThis entire saga needs to be properly and thoroughly investigated because, forgive the pun, as far as I can see, the whole thing is very fishy.
Hela historien måste bli vederbörligen och grundligt undersökt, för såvitt jag kan se är alltihop mycket misstänkt.
EnglishIt has been a long time coming and we welcome it, and if you will excuse the pun we hope it will have some legislative impact of its own.
Vi har väntat länge på det och, om ni förlåter mig den lilla vitsen, vi hoppas att den får en alldeles egen lagstiftningseffekt.
English. - Mr President, I should like to thank all colleagues for - if they will pardon the pun - a very healthy debate.
ersättare för föredraganden. - (EN) Herr talman! Jag vill tacka alla kollegerna för en mycket sund debatt - ursäkta ordvitsen.
EnglishAnd here she has our damned data -- it's a pun -- which is starting to break out, starting to break through -- the water symbolizes our data.
Och här har hon våra förbannade data -- det är ett ordskämt -- vilka börjar bryta sig loss, bryta sig igenom -- vattnet symboliserar våra data.
EnglishOver the last few weeks, and literally single-handed, he has achieved – that was a pun!
Med ett eller ett par undantag tror jag att även Martin Callanan kommer att kunna stödja merparten, så jag tror att vi har nått ett mycket bra resultat.
EnglishWhat pun is that?
EnglishIn addition, in the proposals, the differences between justified alcohol consumption and alcohol abuse have been watered down, if you will excuse the pun.
Vidare har skillnaderna mellan ansvarsfull alkoholkonsumtion och alkoholmissbruk urvattnats i förslaget, om ni ursäktar mig den metaforen.
EnglishIt is not enough just to guarantee the great sporting events, as we did in 1997, since man does not live on football alone - if you will forgive the pun.
Det räcker inte att garantera de stora sporthändelserna som vi gjorde 1997, eftersom människan inte lever av fotboll allena, om ni ursäkter det dåliga skämtet.
EnglishIrish Lieutenant General Pat Nash has been appointed to front this mission, and he will therefore be calling the shots - excuse the pun - concerning troop activities on the ground.
Den irländske generallöjtnanten Pat Nash har utnämnts till chef för uppdraget och det är han som fattar beslut om styrkans verksamhet på plats.
EnglishThe deletion of the word'significant ' and the concessions which the Council made in agreeing to the deletion of that word - if I may be excused a pun - were significant.
Utelämnandet av ordet " betydande ", och de eftergifter rådet gjorde när det gick med på att det ordet togs bort - om ni ursäktar ordleken - var betydande.
EnglishThe deletion of the word 'significant' and the concessions which the Council made in agreeing to the deletion of that word - if I may be excused a pun - were significant.
Utelämnandet av ordet " betydande" , och de eftergifter rådet gjorde när det gick med på att det ordet togs bort - om ni ursäktar ordleken - var betydande.
EnglishHowever, your programme can be summed up in one sentence - I do not know whether the French pun can be translated - which is: 'Henceforth it will be the same as before'.
Ert program kan dock sammanfattas i en mening - jag vet inte om den franska ordvitsen kan översättas - nämligen: ”Hädanefter kommer det att bli som tidigare.”