"pump" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"pump" ruotsiksi

volume_up
pump {subst.}
SV
SV

"pump" englanniksi

volume_up
pump {yleiss.}
EN

EN pump
volume_up
{substantiivi}

pump
volume_up
pump {yleiss.}
But today, hell, we can't even get his pump primed.
Men i dag, så kan vi inte ens få hans pump att funka.
Will he do what he can to encourage more petrol companies to have a biofuel pump in their stations?
Kommer ni att göra ert bästa för att uppmuntra fler bensinbolag att ha en pump med biodrivmedel på stationerna?
In my own part of the world in Manchester, the EU has pumped 13 million pounds into the Metrolink light rail network.
I men egen del av världen i Manchester, har EU pumpat in 13 miljoner pund i Metrolinks spårvagnsnät.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "pump":

pump

Esimerkkejä "pump"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishYou could pump a mag into me right now and never wake the guy in the next room.
Du skulle kunna tömma ett magasin i mig nu...... utan att grannen ens vaknar.
EnglishThe OECD countries pump over USD 100 billion per annum into development aid.
OECD-länderna pumpar in drygt 100 miljarder US-dollar per år i utvecklingsbistånd.
EnglishWe pump an explosive gas like methane into our own homes, where we set light to it.
Vi pumpar in en explosiv gas som metan in i våra egna hem, där vi tänder eld på den.
EnglishMany have to pay to sink their own pump in Ireland and pay the electricity charges.
Många måste betala för egna pumpar i Irland och betala elavgifterna.
EnglishI could pump you full of bullets right now, and I wouldn't even be arrested.
Jag skulle kunna peppra dig full med kulor och inte bli arresterad.
EnglishPrivate commercial banks pump incredible amounts of money into the system.
Privata handelsbanker pumpar in otroliga summor pengar i systemet.
EnglishIf it is as little as that, let us do without that little and let us not prime the pump.
Om det är så lite är det bättre att vi klarar oss utan detta lilla och inte skruvar på kranen.
EnglishPump water meant irrigation, a defense against hunger, which we were experiencing by that time.
Ett försvar mot hunger, vilket var vad vi upplevde vid denna tid.
EnglishIf we merely pump money into Russia, the wrong people will benefit.
Om vi bara pumpar in pengar, kan de hamna hos fel mottagare.
EnglishThere are still single track roads in much of my area, with 50 miles to a petrol pump.
Det finns fortfarande många enfiliga vägar i mina hemtrakter, där det är över tre mil till närmaste bensinpump.
EnglishEven now, the legislation we pump out of Brussels has become so complex that it is often beyond the capacity of SMEs to handle it.
Kompromissen skulle vara sista spiken i kistan för denna reform av kemikaliepolitiken.
EnglishYou pump it at a high pressure through a nozzle.
Man pumpar det genom ett munstycke vid högt tryck.
EnglishOne of your speeches referred to 'pump ships '.
I ett av era tal hänvisade ni till? pumpfartyg?.
EnglishOne of your speeches referred to 'pump ships'.
I ett av era tal hänvisade ni till ?pumpfartyg?.
EnglishThey said pump it and breathe.
EnglishEspecially since the pump will be directed essentially at the parties in power, who will be able to return the favour.
Framför allt med tanke på att kranen i första hand kommer att riktas mot partierna vid makten som kommer att kunna ordna gentjänsterna.
EnglishAfter eating the mushrooms - this is still the dream - Mrs Roth-Behrendt was overtaken by dreadful spasms and taken to hospital, where she was saved by a stomach pump.
Och jag: "Låt oss prova på katten!" "Nej", skrek hon, "inte på misse, inte på djuren!"
EnglishNo one has in recent years questioned the many millions of euros we pump into training lawyers, engineers and doctors.
Ingen ställer ju i dag några frågetecken rörande de många miljoner euro som vi investerar i utbildning av jurister, ingenjörer och läkare.
EnglishAnd that is a thousand euros with a quick return for car-owners because of fuel economy and savings at the petrol pump.
Och det innebär tusen euro med snabb återbetalning för bilägare till följd av sparsamhet i fråga om bränsle och sparade pengar vid bensinpumpen.
EnglishWe must not pump funds around needlessly and must not keep alive at all costs those industries that are doomed to fail anyway.
Vi kan inte flytta omkring medel i onödan och inte heller till varje pris hålla sådana industrier vid liv som ändå är dömda att misslyckas.