"to poke" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"to poke" ruotsiksi

EN to poke
volume_up
[poked|poked] {verbi}

to poke
And other children in curiosity come up and poke the lesion, because -- a natural curiosity.
Och andra barn kommer fram, av nyfikenhet, och petar på skadan, för att de är naturligt nyfikna.
to poke
to poke
to poke

Esimerkkejä "to poke"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishTo vote in favour of the directive would be like buying a pig in a poke.
Att rösta för direktivet skulle vara som att köpa grisen i säcken.
EnglishHe cannot expect the citizens of Europe to buy a pig in a poke.
Han kan inte förvänta sig att EU-medborgarna skall köpa grisen i säcken.
EnglishThe private sector has been quick to spot the pig in a poke and has shown Galileo a clean pair of heels.
Privata sektorn vädrade snabbt grisen i säcken och gav Galileo kalla handen.
EnglishThe state has no right to poke its nose into such matters.
Ingen får heller diskrimineras på grund av sexuell läggning eller kön.
EnglishThe state has no right to poke its nose into such matters.
Staten har ingen rättighet att lägga sig i sådana saker.
EnglishI rather feel that we are buying a pig in a poke.
Jag har ett intryck av att vi köper grisen i säcken.
EnglishWe are not interested in buying a pig in a poke.
Vi är inte intresserade av att köpa grisen i säcken.
EnglishThe Council wants us to buy a pig in a poke.
Rådet vill att vi ska köpa grisen i säcken.
EnglishIf you buy a pig in a poke, as our colleagues here have done, then you should not be surprised if you end up with a mess.
När man köper grisen i säcken, så som kollegerna här har gjort, då skall man sedan inte undra över att man drabbas av bondånger.
EnglishOr I'll poke myself in the eye!
EnglishWe should not buy a pig in a poke; we should vote on our report tomorrow and give these gentlemen the opportunity to think again.
Vi bör inte köpa grisen i säcken, och vi bör i morgon rösta om vårt betänkande och ge herrskapen en möjlighet att komma på bättre tankar.
EnglishWe saw all too clearly that there were some Member States that wanted to remain in control of the supervision and did not want anyone to poke their noses into their business.
Vi kunde alla alltför tydligt se att det fanns medlemsstater som ville fortsätta att ha kontroll över tillsynen och som inte ville att någon skulle lägga näsan i blöt i deras angelägenheter.