EN pin
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

pin (myös: see, stick, style, tack)
pin (myös: needle)
volume_up
nål {yleiss.}
(Laughter) But if you ask about their education, they pin you to the wall.
(skratt) Men om du frågar om deras utbildning, nålar dom upp dig på väggen.
Lägg ner nålen därborta.
Jag kan se nålen därnere.
pin
volume_up
brosch {yleiss.}
pin (myös: bolt, peg)
volume_up
bult {yleiss.}
pin (myös: cock, peg, plug, tap)
volume_up
tapp {yleiss.}
pin (myös: peg, spoke, stick, tread)
volume_up
pinne {yleiss.}
pin
volume_up
sprint {yleiss.}
Now why don't you put that pin back into that hand grenade?
Varför sätter du inte tillbaka sprinten i granaten?
pin
volume_up
knappnål {yleiss.}
On the map itself, the listing appears as a red pin.
På kartan visas företaget med en röd knappnål.

2. Musiikki

pin
volume_up
skruv {yleiss.}

3. Urheilu

pin
volume_up
kägla {yleiss.}
Trailing by 29 pins, he needs three consecutive strikes... to win it all.
Han ligger under med 29 käglor och behöver tre strikar.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "pin":

pin

Esimerkkejä "pin"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWe cannot pin our hopes on endless negotiations about reductions in fishing quotas.
Vi kan inte sätta vårt hopp till ändlösa förhandlingar om minskningar av fiskekvoter.
EnglishTo young people I would say: pin your hopes on education and on developing your skills.
Till de unga kommer jag att säga: Satsa på utbildning och kompetensutveckling!
EnglishNext steps may include editing, entering your PIN, or verifying your listing.
Du kan bland annat behöva ange PIN-koden, redigera eller verifiera företagsuppgifterna.
English(Laughter) But if you ask about their education, they pin you to the wall.
(skratt) Men om du frågar om deras utbildning, nålar dom upp dig på väggen.
EnglishWill the Commission also advocate payment by credit card or using a PIN number?
Är kommissionen också beredd att plädera för betalning med bankkort?
EnglishThe fact is, the rich countries must open themselves up and also pin their hopes on renewal.
Faktum är att de rika länderna måste öppna sig och förlita sig på förnyelse.
EnglishAt the same time, he said that 90% of these agreements are not worth a pin.
Han sade också att 90 procent av dessa avtal inte är värda ett dugg.
EnglishThen, enter your existing PIN after you click Buy at a participating seller.
Skriv därefter din befintliga PIN-kod efter att ha klickat på Köp hos den deltagande säljaren.
EnglishInstead, they place their trust in the EU and pin great hopes on it.
I stället förlitar de sig på EU, som de fäster stora förhoppningar vid.
EnglishWe'll use your PIN to verify your account from a mobile device.
Vi använder din PIN-kod för att kontrollera ditt konto från en mobil enhet.
EnglishHe should perhaps be the pin-up boy of the Eurosceptic movement.
Han kanske borde vara ett affischnamn för den euroskeptiska rörelsen.
EnglishWe must also pin our hopes on alternative forms of transport.
Mycket har uppnåtts i Europeiska unionen på området förnybar energi, men brister kvarstår.
EnglishThe business owner then enters the PIN into the Google Places account.
Företagsägaren anger sedan PIN-koden i Google Places-kontot.
EnglishIf your forget your PIN number, click the Forgot PIN? link.
Om du glömmer bort PIN-koden kan du klicka på länken Glömt PIN-koden?.
EnglishTo make sure your PIN by postcard reaches you, check that your contact information is correct.
Kontrollera att dina kontaktuppgifter stämmer så att du kan vara säker på att PIN-koden kommer fram.
EnglishOn the edge of a docked window is a button with a pin.
I kanten av ett förankrat fönster hittar du en kommandoknapp med en pin.
EnglishOf course, we can pin all our hopes on our Commissioner.
Vi kan naturligtvis sätta allt vårt hopp till vår kommissionsledamot.
EnglishI believe that as such, it is probably better if we in Parliament do not pin ourselves down on a fixed percentage.
Det finns också hamnar som i sista stund ändrar procentsats, om jag säger så.
EnglishA PIN, also known as a verification code, is sent to either the business address or the business phone.
En PIN-kod, eller verifieringskod, skickas antingen till företagets adress eller telefonnummer.
EnglishNote that you can only receive a PIN at the business address you've submitted to Google Maps.
Observera att du endast får PIN-koden hemskickad till den företagsadress som du har angett i Google Maps.