Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "peg":

peg
clothes peg

Esimerkkejä "to peg"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThere are plans to peg the litas to the euro in the second half of 2001.
Det planeras att litas skall bindas till euron under andra hälften av 2001.
EnglishI'm afeard I might scuff up the floors with this old cribbage peg.
Jag rädslar att detta härna träbenet ska repa golvet.
EnglishIt now gives the Commission a legal peg to introduce measures for the elderly and senior citizens.
Det ger nu kommissionen en lagenlig förevändning för att införa åtgärder för de äldre och pensionärerna.
EnglishThey are quite simply trying to put a square peg in a round hole.
Man sätter helt sonika bocken till trädgårdsmästare.
EnglishThat sounds as though we want to put a square peg in a round hole.
Det låter som om vi försöker göra det omöjliga.
EnglishThat sounds as though we want to put a square peg in a round hole.
Vi röstade därför nej till hela förslaget.
EnglishWe were trapped, trying to peg ourselves against the Deutschmark with interest rates that were double what they should have been.
Vi fångades i en fälla genom att försöka klamra oss fast vid den tyska marken med räntor som var dubbelt så höga som de borde ha varit.
EnglishEurope therefore needs to decide to peg the euro to the dollar, because otherwise we shall shortly be facing a serious problem.
Europiska unionen behöver därför fatta beslut om att knyta euron till dollarn, eftersom vi annars snart kommer att ställas inför ett allvarligt problem.
Englishto peg away at
EnglishWhat measures will the Commission take to prevent the overutilisation of percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG feeding) in care homes and institutions throughout Europe?
Vilka åtgärder kommer kommissionen att vidta för att förhindra överanvändning av perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG-matning) på vårdhem och sjukhus i EU?
EnglishGiven the aggressive investment into these countries, they have been forced desperately to adhere to their national currencies' tight and investor-friendly peg to the euro.
Med tanke på aggressiva investeringar i dessa länder har de tvingats att desperat upprätthålla sina nationella valutors snäva och investerarvänliga bindning till euron.
EnglishSix more months of the Foreign Office, Mr Blair and Mr Alexander, six more months of this, and it will be obvious to all that the United Kingdom is a square peg in a round European hole.
Ytterligare sex månader av utrikesministeriet, Blair och Alexander, ytterligare sex månader av detta, så kommer det att stå klart för alla att Förenade kungariket är fel land för den här uppgiften.