"to overwhelm" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"to overwhelm" ruotsiksi

EN to overwhelm
volume_up
[overwhelmed|overwhelmed] {verbi}

This is because, if we do not allow these people's products into the EU, they will continue to come across the Mediterranean in coracles and in their masses to overwhelm Lampedusa.
För om vi inte accepterar dessa människors produkter på den europeiska marknaden så kommer de i massor att fortsätta korsa Medelhavet i fiskebåtar och översvämma Lampedusa.
to overwhelm (myös: to kill)
Adoration and admiration will overwhelm you.
Avgudan och uppskattning kommer överväldiga dig.
   On the pretext of trying to simplify asylum rules and procedures, Brussels is in the process of creating a whole legal arsenal designed to overwhelm Europe.
   – Under förevändning av att försöka förenkla asylreglerna och förfarandena håller Bryssel på att skapa en hel arsenal av rättsliga instrument för att överväldiga Europa.
In December 1998, the European Parliament adopted a statute with a qualified majority, a decision which was confirmed in May of this year by an overwhelming majority.
Europaparlamentet antog i december 1998 en stadga med kvalificerad majoritet, ett beslut som bekräftades i maj i år med en överväldigande majoritet.
to overwhelm (myös: to overweigh)

Esimerkkejä "to overwhelm"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishTry to find a balance between ads that overwhelm your content and ads that your users won't even see.
Försök att hitta en jämvikt mellan annonser som överskuggar innehållet och annonser som användarna inte ens ser.
EnglishWe must be more ambitious than that, otherwise emissions from these countries will overwhelm us in the future.
Vi måste vara mer ambitiösa än så, annars kommer vi att bli överväldigade av utsläppen från dessa länder i framtiden.
EnglishWe should have a set of measures planned that will enable us to deal with a situation that will otherwise overwhelm us.
Vi borde ha förutsett de rambestämmelser som gör det möjligt att ta itu med en situation som annars skulle kasta sig över oss.
EnglishIn other words, anything that is going to alert us to the fact that there are problems before the problems overwhelm the European economies.
Med andra ord, allt som kommer att varna oss för att det finns problem innan problemen krossar de europeiska ekonomierna.
EnglishTry to find a balance between ads that overwhelm your content and ads that your users won't even see. ~~~ Imagining you're a user, look at the examples below.
Försök att hitta en jämvikt mellan annonser som överskuggar innehållet och annonser som användarna inte ens ser.
EnglishJust think of the financial speculation that can overwhelm entire geographical areas, reducing them to poverty or even causing institutional upheaval.
Det räcker att påminna om de spekulationer på det finansiella området som kan kullkasta hela geografiska områden och föra dem till fattigdom eller leda till att deras institutioner kollapsar.
EnglishWe know that only an Office which is independent in its internal and external investigations can allow us adequately to combat the developments which have threatened to overwhelm our institutions.
Vi vet att endast ett organ som är oberoende i de interna och i de externa utredningarna kan ge oss möjligheten att verkligen bekämpa de fenomen som riskerade att störta våra institutioner.