"out of touch" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"out of touch" ruotsiksi

SV

EN out of touch
volume_up
{adjektiivi}

out of touch (myös: inaccessible, unreachable)

Esimerkkejä "out of touch"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishClearly this proposal is out of touch with current agricultural realities.
Detta förslag saknar tydligt kontakt med den verklighet som nu råder inom jordbruket.
EnglishIt is a conservative and unacceptable position, which is out of touch with reality.
Det är konservativt och oacceptabelt, och helt verklighetsfrånvänt.
EnglishThis arrangement results in international agreements which are out of touch with reality.
Bestämmelsen är resultatet av internationella avtal som inte motsvaras av verkligheten.
EnglishI am not sure that the Commission is out of touch with the population.
Jag är inte säker på att kommissionen tappat kontakten med folket.
EnglishThis arrangement results in international agreements which are out of touch with reality.
Ingen hänsyn tas till de kostnaderna för de effektiva tjänsterna.
EnglishManifestos will be written by small groups of experts out of touch with the lives of real people.
Programmen skulle skrivas i små expertgrupper utan anknytning till medborgarnas tillvaro.
EnglishNow, such an out-of-touch attitude on the part of the Council is what is unacceptable, if you ask me.
Det som är oacceptabelt är rådets verklighetsfrämmande inställning, om ni frågar mig.
EnglishThese technocrats are totally out of touch with reality.
Dessa teknokrater har ingen som helst aning om de verkliga förhållandena.
EnglishOur leaders are out of touch with reality. They have official cars and dream of recreating life under Mao.
Denna verklighet blundar våra ledare för, eftersom de har tjänstebilar.
EnglishIs the Commission actually trying to remain out of touch with the reality that already exists in Member States?
Försöker kommissionen faktiskt bortse från den verklighet som redan finns i medlemsstaterna?
EnglishIt is precisely because the European institutions are out of touch with reality that the people are remote.
Det är just på grund av att EU-institutionerna är så verklighetsfrånvända som folk är skeptiska.
EnglishToday, I have to tell you, Commissioner, that I find you are totally out of touch with people.
I dag måste jag säga till er, kommissionär, att jag tycker att ni har tappat kontakten med folk fullständigt.
EnglishI'm never out of touch with the people who torment me.
Jag måste alltid vara tillgänglig för alla de som plågar mig.
EnglishThe longer this issue drags on, the more out of touch the European Union appears to be with its citizens.
Ju längre vi drar ut på denna fråga, desto mindre kontakt verkar Europeiska unionen ha med sina medborgare.
EnglishWhoever still believes that other issues take precedence is out of touch with the world of today and its challenges.
Den som fortfarande tror att andra frågor kommer före förstår inte dagens värld och dess utmaningar.
EnglishWhat more is needed before Parliament wakes up and sees that we are completely out of touch with our electorates?
Vad behövs mer för att parlamentet ska vakna upp och se att vi helt har tappat kontakten med våra väljare?
EnglishThe fact that no one from the Council is present here is absurd and illustrative of how out of touch they are.
Det faktum att ingen från rådet närvarar här är absurt och åskådliggör deras bristande hänsyn till sakförhållanden.
EnglishThe Parliament demanded an increase of 6%, which was ludicrous and showed that this congregation was out of touch.
Parlamentet krävde en ökning med 6 procent, vilket var löjeväckande och visade att denna församling hade förlorat greppet.
EnglishIt appears to me to be out of touch with reality to write a report with the tenor of the study that Mr Tindemans has produced.
Det framstår för mig som verklighetsfrånvänt att skriva ett betänkande med det innehåll som Tindemans har gjort.
EnglishThey have demonstrated once again the inconsistency and lack of vision of our obsolete and out-of-touch cooperation policies.
De har återigen visat att vår förlegade och verklighetsfrämmande samarbetspolitik är inkonsekvent och saknar vision.