"out in the world" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"out in the world" ruotsiksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "out in the world".

Esimerkkejä "out in the world"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWho, for example, had expected the French team to be out of the World Cup so early on?
Vem hade till exempel väntat sig att Frankrikes lag skulle bli utslaget så snabbt?
EnglishAllowing the necessary information out to the world media is the correct step forward.
Att släppa ut den nödvändiga informationen till världens medier är rätt väg att gå.
EnglishThe quick little diagram of it is, you're up here, and you are pushing it out to the world.
Att du bestämmer. ~~~ Och att du sedan säger till folk vad de skall göra sedan.
EnglishThe EU’s high tariff barriers cruelly shut out the Third World from trade highways.
EU:s höga tullhinder stänger på ett grymt sätt ute tredje världen från de stora handelsvägarna.
EnglishThe self that I attempted to take out into the world was rejected over and over again.
Självet som jag försökte ta ut i världen avvisades om och om igen.
EnglishIt is an enormously dangerous signal which the American Senate has sent out to the world community.
Det är en väldigt farlig signal som USA:s senat har sänt ut till världssamfundet.
EnglishThe EU’ s high tariff barriers cruelly shut out the Third World from trade highways.
EU: s höga tullhinder stänger på ett grymt sätt ute tredje världen från de stora handelsvägarna.
EnglishRABIT has a voluntary basis and is not an attempt to build walls to shut out the surrounding world.
RABIT bygger på frivillighet och är inte ett försök att bygga murar mot omvärlden.
EnglishIt is an enormously dangerous signal which the American Senate has sent out to the world community.
Det är en väldigt farlig signal som USA: s senat har sänt ut till världssamfundet.
EnglishThe key is to stamp it out in the world if at all possible.
Lösningen är att utrota den i hela världen om det över huvud taget är möjligt.
EnglishMr President, our country is out of the World Cup, so we can stay here for as long as we wish!
Vårt land har åkt ur världsmästerskapet i fotboll, så vi kan stanna här så länge vi vill!
EnglishA search function where we can copy the data up to a searchable format and get it out in the world.
En sökmotor dit vi kan kopiera statistiken i ett sökbart format och få ut den i världen.
EnglishIn our opinion, it is essential for Parliament to speak out against the World Bank's decision.
Vi anser att det är mycket viktigt att parlamentet uttalar sig mot detta beslut i Världsbanken.
EnglishIndeed, these things have always been the hallmark that makes the European Union stand out in the world.
Dessa frågor har alltid varit kännetecknande för EU i världen.
English. - (GA) Madam President, agriculture should not lose out in a World Trade Organisation agreement.
för UEN-gruppen. - (GA) Fru talman! Jordbruket bör inte förlora på ett WTO-avtal.
EnglishHere's why: as long as the United States is out of the world system, it's not a closed system.
Och jag ska förklara varför: Så länge som USA står utanför det globala systemet, så är det inte ett slutet system.
EnglishThey are reducing the number of dangerous and illegal abortions carried out in this world and not the other way around.
De minskar det antal farliga och olagliga aborter som genomförs i världen och inte tvärtom.
EnglishThe European agricultural model should genuinely make us stand out in the world and be an example to it.
Den europeiska jordbruksmodellen borde verkligen skilja ut oss från övriga världen och vara en förebild för den.
EnglishAnd I say, it's appropriate for us to ask the question, who are we being as we go back out into the world?
Och jag menar att det är på sin plats att vi frågar oss det här: Vilka är vi när vi går tillbaka ut i världen?
EnglishAnd before we say something is out of this world, we should first make sure that it's not in this world.
Och innan vi säger att någonting är utom denna värld, måste vi först säkerställa att det inte är inom denna värld.

Muita sanoja

English
  • out in the world

Suomi-englanti sanakirjasta löydät lisää käännöksiä.