"med." - Ruotsinkielinen käännös

EN

"med." ruotsiksi

volume_up
med. {subst.} [lyhenne]
SV
SV

"med" englanniksi

volume_up
med {yleiss.}
EN
EN
EN
EN
volume_up
med. {vain mon.} [lyhenne]
EN
EN

med. {substantiivi} [lyhenne]

volume_up
1. Lääketiede: "medicine"
med.
volume_up
med. {vain mon.} [lyh.] (medicin)
And it is in that context - of the MED programmes - where the misunderstandings arise.
Och det är i detta sammanhang - Med-programmen - vi finner två missförstånd.
The implementation of the MED programme must be exemplary.
Genomförandet av Med-programmen måste vara exemplariskt.
My second worry is about the decentralized cooperation programmes - the MED programmes.
Den andra oron rör de decentraliserade samarbetsprogrammen, det vill säga, Med-programmen.
SV

med {Yleinen suku}

volume_up
1. rautatiet
Prata med en löpare och jag garanterar att inom 30 sekunder kommer konversationen att handla om skador.
You talk to a runner, I guarantee, within 30 seconds, the conversation turns to injury.
Vi måste snabbt lära oss att springa fort för att ta itu med människors oro.
We have to learn very quickly how to become fast runners to deal with the concerns that people have.
Landet har inte bara lösts ut av andra medlemsstater med ett räddningspaket som gick på miljardtals euro, utan ligger också i täten när det gäller att subventionera bedrägerier.
It has not only been bailed out by other Member States with a rescue package amounting to billions of euro, but is also the front-runner when it comes to subsidy fraud.

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "med":

med

Esimerkkejä "med."-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIdeas from this paper will be taken forward at the EU-EuroMed Summit in November.
Idéerna i detta avtal kommer att vidareutvecklas vid Euromed-toppmötet i november.
EnglishThe next item is the joint debate on EuroMed, which will include the following:
Nästa punkt är en gemensam debatt om Euromed, som innefattar
EnglishLet me now say a few words about the Euro-Med Partnership.
Låt mig nu säga några ord om partnerskapet för Europa–Medelhavsområdet.
EnglishThere are currently over 140 med-tech companies in Ireland, which accommodate 26 000 jobs.
För närvarande finns fler än 140 medicintekniska företag som erbjuder 26 000 arbetstillfällen på Irland.
EnglishYou told me about that med student you dated right before me.
Du berättade om den där medicin studenten du träffade före mig.
EnglishWe are interdependent economically: Euro-Med trade relations are healthy and growing.
Vi är ekonomiskt beroende av varandra. Handelsförbindelserna mellan EU och länderna kring Medelhavet är sunda och de växer.
EnglishMr President, this debate could have descended into criticizing the very existence of the MED policy.
Herr ordförande, den här debatten skulle ha kunnat sänkas till att kritisera MEDpolitikens själva existens.
EnglishI would like to refer to the Euro-Med ministerial meeting on migration, which is planned for November 2007.
Jag skulle vilja hänvisa till ministermötet för EU och Medelhavsländerna som planeras äga rum i november 2007.
EnglishI'm going to run the DNA, check it against his med records.
Jag ska ta ett DNA-prov för att vara säker.
EnglishIndeed, I will have the opportunity to address the Euro-Med Parliamentary Assembly in Athens later this week.
Jag får faktiskt tillfälle att tala inför församlingen för Europa-Medelhavsområdet i Aten senare under veckan.
EnglishWe had a EuroMed conference in Vienna ten days ago at which, amongst other things, we discussed the role of the media.
Vi hade en Euromed-konferens i Wien för tio dagar sedan där vi, bland annat, diskuterade mediernas roll.
EnglishMany of us, both in the Green Group and in Parliament as a whole, are extremely upset about events surrounding the implementation of the MED programmes.
Många är djupt berörda av denna fråga, både i V-gruppen och i parlamentet som helhet.
EnglishPreparations are well under way to organise the first Euro-Med ministerial meeting on gender issues at the end of the year.
Förberedelser är i gång inför det första ministermötet för Europa–Medelhavsområdet om jämställdhetsfrågor vid slutet av året.
EnglishIt is also high time, in my view, that the EuroMed Foundation, which was decided on in Valencia in 2002, finally got off the ground.
Det är också hög tid, enligt min åsikt, att Euromed-stiftelsen, som beslutades om i Valencia 2002, till slut kommer i gång.
EnglishFrom the beginning, the Barcelona Process has foreseen accompanying and mitigating measures to the Euro-Med FTA.
Redan från början har man i Barcelonaprocessen förutskickat åtgärder som kompletterar och mildrar effekterna av frihandelszonen för Europa-Medelhavsområdet.
EnglishHowever we cannot support Amendment No 25, which proposes an individual examination of financing proposals by the MED Committee.
Vi kan emellertid inte stödja ändringsförslag 25, i vilket man föreslår en enskild granskning av finansieringsförslagen av Medelhavskommittén.
EnglishSee also PubMed [ Ebsco] Mosby's Nursing Index - "Embase for nurses' National guidelines for care, treatment and care - Health and Welfare
EnglishThe Agadir Agreement can be a fundamental link, bringing us closer to our joint objective of a Euro-Med free-trade area by the year 2010.
Agadiravtalet kan bli en grundläggande länk som för oss närmare vårt gemensamma mål: ett frihandelsområde mellan EU och Medelhavsområdet till 2010.
EnglishI would like to finish by calling on the Council to adopt without further delay the Regional Convention on preferential Pan-Euro-Med rules of origin.
Avslutningsvis vill jag uppmana rådet att utan vidare dröjsmål anta den regionala konventionen om förmånsbestämmelser för Europa-Medelhavsområdet.
EnglishI quote: 'the external auditor (the Court of Auditors) produced reports which were clear and to the point (for example in 1992 and 1996 on tourism and in 1996 on MED and ECHO).
Jag citerar: " Den externa revisionen (revisionsrätten) har i de flesta fallen lagt fram tydliga och träffande rapporter....