"log" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"log" ruotsiksi

volume_up
log {subst.}
volume_up
log {subst.} [lyhenne]
SV

"le" englanniksi

EN log
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

log (myös: block, billet, bowler, bowler hat)
volume_up
kubb {yleiss.}
log (myös: block, stock)
volume_up
stock {yleiss.}
How can the breakdown of logs at a sawmill be more efficient and how can the value of the timber be increased?
Hur kan sågverkens sönderdelning av stockar effektiviseras och hur kan virkets värde ökas?
log (myös: billet)

2. Merenkulku

log
volume_up
logg {yleiss.}
It is not possible to import external historical log or reporting data into Google Analytics at this time.
Det går inte att importera extern tidigare logg- eller rapportinformation till Google Analytics för närvarande.
All modifications made to the data base will be recorded in Log and overwritten when the transaction is over.
Ändringar i datauppsättningen registreras i loggen och kopieras vid transaktionens slut.
Communicator will automatically dial and log in this account when you use this profile.
När du använder profilen ringer Communicator automatiskt upp och loggar på kontot.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "log":

log

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "le":

le

Esimerkkejä "log"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe Gospel story about the mote and the log often comes to mind in this context.
Man påminns ofta om Bibelns liknelse om grandet och bjälken i detta sammanhang.
EnglishI grew up in a log cabin in Washington state with too much time on my hands.
Jag växte upp i en timmerstuga i delstaten Washington med för mycket tid till hands.
EnglishCommunicator will automatically dial and log in this account when you use this profile.
När du använder profilen ringer Communicator automatiskt upp och loggar på kontot.
EnglishGuys, this is a log scale; you don't typically see lines that go up like that.
Och detta är en logaritmisk skala: man brukar inte see linjer peka uppåt på detta sätt.
EnglishCommunicator will automatically dial and log into this account when you use this profile.
När du använder profilen ringer Communicator automatiskt upp och loggar på kontot.
EnglishHowever, third-party click trackers may log our visits as user visits.
Klickspårare från tredje part kan däremot registrera våra besök som användarbesök.
EnglishThis log-jam urgently needs to be cleared; we have to revive our European fiscal agenda.
Det är angeläget att dessa möjliggörs, vår europeiska fiskala dagordning måste aktiveras.
EnglishAmendment 15 asks for a change in the log-book tolerance from 8 % to 10 %.
I ändringsförslag 15 efterfrågas en förändring i loggbokstoleransen, från 8 till 10 procent.
EnglishAmendment 15 asks for a change in the log-book tolerance from 8% to 10%.
I ändringsförslag 15 efterfrågas en förändring i loggbokstoleransen, från 8 till 10 procent.
EnglishCommunicator will then prompt you to log into your Roaming Access server.
Communicator ber dig då ange information för påloggning till servern för platsoberoende access.
EnglishCommunicator can automatically dial and log in to an internet account when you use this profile.
När du använder profilen ringer Communicator automatiskt upp och loggar på Internet-kontot.
EnglishYour log files may combine search results from all search engines.
Dina loggfiler kan kombinera sökresultat från alla sökmotorer.
EnglishThe Log transaction is used for the transaction's rollback and will be cyclically written.
Transaktionsloggen är till för att möjliggöra rollback (återföring av transaktioner) och fylls i cykliskt.
EnglishAll modifications made to the data base will be recorded in Log and overwritten when the transaction is over.
Ändringar i datauppsättningen registreras i loggen och kopieras vid transaktionens slut.
EnglishLog sets kill sea turtles and many other species.
Så kallade log sets dödar havssköldpaddor och många andra arter.
EnglishIf you log on to ICANN's own home page, you find only scanty details of what has actually happened.
Om man går in på ICANN:s egen hemsida hittar man enbart knapphändiga uppgifter om vad som egentligen har hänt.
EnglishIf you log on to ICANN's own home page, you find only scanty details of what has actually happened.
Om man går in på ICANN: s egen hemsida hittar man enbart knapphändiga uppgifter om vad som egentligen har hänt.
EnglishCommunicator is unable to replicate the directory because the server's change log information is incomplete.
Communicator kan inte replikera katalogen eftersom serverns logginformation om ändringar är ofullständig.
EnglishThe following illustrates how to log an onClick event:
Nedan visas hur du registrerar en onClick-händelse:
EnglishCaptains log: so far no sign of intelligent lifeforms.
Kaptenens loggbok: inget tecken på intelligent liv.