"lo and behold" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"lo and behold" ruotsiksi

EN lo and behold
volume_up
[esimerkki]

lo and behold
Then we tried extracts, and lo and behold, we can steer insects to different directions.
Efter det provade vi extrakt, och ser man på, vi kan styra insekter i olika riktningar.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "lo and behold" ruotsiksi

and konjunktio
Swedish
to behold verbi
Swedish

Esimerkkejä "lo and behold"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAnd lo and behold, people started uploading their videos.
Och hör och häpna, människor började ladda upp sina filmer.
EnglishAnd I guess you inject it into maybe an ostrich egg, or something like that, and then you wait, and, lo and behold, out pops a little baby dinosaur.
Och jag antar att du injicerar det kanske i ett strutsägg, eller något sådant.
EnglishAnd lo and behold, the hiccups went away.
EnglishAnd lo and behold, look what happened.
EnglishLo and behold, it is the wretched French who vote ‘no’, and present us with the problem of the application of the four fifths.
Men hör och häpna, de hopplösa fransmännen röstar ”nej” och ställer till problem med tillämpandet av de fyra femtedelarna.
EnglishLo and behold, it is the wretched French who vote ‘ no’, and present us with the problem of the application of the four fifths.
Men hör och häpna, de hopplösa fransmännen röstar ” nej ” och ställer till problem med tillämpandet av de fyra femtedelarna.
EnglishI approached him and, Lo and behold!, he was entirely unaware that this was a new regulation because of the introduction of logistics.
Jag gick till honom, och se där, han hade överhuvud taget inte noterat att det här finns nya bestämmelser, nämligen införandet av logistik.
EnglishLo and behold, there in Reseda, CA was Rondoron who wanted swap his or her "like new" copy of "Sex and the City" for my copy of "24."
Och se, jag hittade i Reseda i Kalifornien en användare med namnet rondoron som ville byta sitt exemplar av "Sex and the City" i nyskick mot min box med "24".
EnglishLo and behold, in 1998, this was then shifted back to Mrs Cresson without any formal Commission decision - it was just decided as a game between the cabinets.
Hör och häpna! 1998 hänvisades detta tillbaka till fru Cresson utan något formellt beslut från kommissionens sida - det beslutades enbart som resultat av ett spel mellan kabinetten.
EnglishI can sprinkle a few cells, stem cells from the patient's own hip, a little bit of genetically engineered protein, and lo and behold, leave it for four months and the face is grown.
Jag kan strö ut ett fåtal celler, stamceller från patientens egen höft, lite genetiskt konstruerat protein, och se, lämna det i fyra månader så har ansiktet vuxit fram.