"knocked down" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"knocked down" ruotsiksi

EN knocked down
volume_up
{adjektiivi}

knocked down (myös: beaten down)

Esimerkkejä "knocked down"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe Committee of the Regions asked for 63 % and was knocked down to 54 %.
Regionkommittén begär 63 procent, och den siffran har sänkts till 54 procent.
EnglishThe Committee of the Regions asked for 63% and was knocked down to 54%.
Regionkommittén begär 63 procent, och den siffran har sänkts till 54 procent.
EnglishI am delighted the Council has knocked that figure down to 46 %.
Det gläder mig att rådet har pressat ned den siffran till 46 procent.
EnglishI am delighted the Council has knocked that figure down to 46%.
Det gläder mig att rådet har pressat ned den siffran till 46 procent.
EnglishIt asked for 33 %, knocked down by the Council to 27 %.
Den begärde 33 procent, vilket rådet pressade ned till 27 procent.
EnglishIt asked for 33%, knocked down by the Council to 27%.
Den begärde 33 procent, vilket rådet pressade ned till 27 procent.
EnglishThe dams had to be knocked down because the Danube delta, which is prone to flooding, had virtually dried up.
Fördämningarna fick rivas eftersom Donaudeltat som ofta tenderar att svämma över nästan hade torkat.
EnglishAll the walls in Europe have been knocked down.
EnglishIt was the eastern Europeans themselves who knocked down the wall, and now we are trying to gather the fragments to put it up again.
Det var östeuropéerna själva, som välte muren, och nu försöker vi samla ihop bitarna för att kunna resa den igen.
EnglishFortunately, a section of this wall was knocked down last year, when we removed the visa requirement for citizens of Macedonia, Montenegro and Serbia.
Lyckligtvis revs en bit av denna mur förra året när vi avskaffade viseringskravet för medborgarna i Makedonien, Montenegro och Serbien.
EnglishThe heat from the explosion set fire to the forest below it, and then the shock wave came down and knocked down trees for hundreds of square miles, okay?
Hettan från explosionen satte fyr på skogen under, och chockvågen kom ner och slog omkull träd över hundratals kvadratkilometer, okej?
EnglishWe are constantly throwing money around here without thinking about it because we have too much money and therefore even good ideas such as the film award are being knocked down.
Vi kastar ständigt pengar omkring oss här utan att tänka på det för vi har för mycket pengar, och därför förstörs också bra idéer, som t.ex. filmpriset.