"to knock together" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"to knock together" ruotsiksi

EN to knock together
volume_up
{verbi}

to knock together (myös: to knock off, to toss off, to knock up, to knock out)
to knock together (myös: to scrape, to tear off, to knock up, to knock out)
to knock together (myös: to knock up)

Esimerkkejä "to knock together"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWe must not be content just to knock together short term solutions, which often end in increased insecurity for those who are most fragile.
Vi bör inte nöja oss med att knåpa ihop kortsiktiga lösningar, som ofta resulterar i en växande osäkerhet hos de svagaste.
EnglishI call upon the Commissioner and the Commission to knock all their heads together urgently in order to reach a solution to this absurd state of affairs.
Jag uppmanar kommissionären och kommissionen att snarast slå sina kloka huvuden ihop för att komma fram till en lösning på denna absurda situation.