"kilter" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"kilter" ruotsiksi

volume_up
kilter {subst.}

EN kilter
volume_up
{substantiivi}

kilter (myös: action, function, operation, use)
volume_up
funktion {yleiss.}

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "kilter":

kilter
English

Esimerkkejä "kilter"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe political rhetoric and the financial perspectives are significantly out of kilter.
Den politiska retoriken och budgetplanerna befinner sig långt ifrån varandra.
EnglishHowever, the balance and coordination between Member States has been thrown out of kilter by enlargement.
Balansen och samordningen mellan medlemsstaterna har dock försämrats genom utvidgningen.
EnglishSome of the demands go beyond the report because there is much which is out of kilter in the beef and pigmeat sectors.
Vissa av deras krav går utöver betänkandet, eftersom mycket beträffande produktionen av nöt- och griskött inte är i sin ordning.
EnglishWith privatisation and the arrival of commercial players, the previous balance in airport charges has been thrown a little out of kilter.
Genom privatiseringar och genom att kommersiella aktörer har dykt upp har den tidigare balansen i flygplatsavgifterna rubbats.
EnglishObviously, whoever was in the Chair before you allowed things to run out of kilter slightly, which put you in an embarrassing position.
Uppenbarligen lät vem det än var som innehade ordförandeskapet före dig saker och ting komma i otakt, vilket försatte dig i en pinsam situation.
EnglishThe rapporteur's amendments, although more positive, are ultimately out of kilter with his objective findings about the state of this sector.
Trots att föredragandens ändringsförslag är mer positiva överensstämmer de ändå inte med hans objektiva konstateranden om läget på detta område.
EnglishThe large-scale importation of workers from outside the European Union bears witness to a short-term vision and is out of kilter with the priorities I have just mentioned.
Den storskaliga importen av arbetstagare från länder utanför EU vittnar om en kortsiktig vision och rimmar dåligt med de prioriteringar jag nyss nämnde.
EnglishSecondly, we need to develop a crisis resolution mechanism to prevent us being thrown out of kilter again in the future should there be further storms on the markets.
För det andra måste vi utveckla en krislösningsmekanism för att förhindra att vi hamnar i svårigheter igen i framtiden om det återigen skulle storma på marknaderna.
EnglishSurely that is completely out of kilter with the rapporteur's idea of a certain degree of convergence between the foreign and security policy of the European Union and Russia in the Caucasus?
Det stämmer väl ändå inte alls med föredragandens idé om en viss grad av konvergens mellan Europeiska unionens och Rysslands utrikes- och säkerhetspolitik i Kaukasus?