EN kick
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

kick
volume_up
spark {yleiss.}
Down Main Street, right out of town, one kick at a time.
Ned för Main Street, ut ur stan, spark för spark.
On the ice roads in Luleå city center, you can both skate and kick sled.
På isvägarna i Luleå centrum kan du både åka skridskor och spark.
That means that if you kick out one of our legs, then we all fall.
Det betyder att om du sparkar undan ena benet, trillar vi alla dit.
kick (myös: bag, beef, body, force)
volume_up
styrka {yleiss.}
kick (myös: input, stimulant, stimulus, spur)
volume_up
stimulans {yleiss.}
Most importantly, now we can bring in private financing to give the extra impetus and kick-start needed.
Det viktigaste av allt är att vi nu kan få den privata finansieringen att ge den extra stimulans och åstadkomma den rivstart som är nödvändig.
kick
volume_up
krut {n} (i dryck)

2. Kuvainnollinen

kick (myös: adventure, strain, suspense, tension)
volume_up
spänning {yleiss.}
kick (myös: swerve, high)
volume_up
kick {yleiss.}
April 2013: Year 3 Kick-off will be held in St. Ingbert, Germany, later this month.
April 2013: Year 3 Kick-off komer att hållas i St. Ingbert, Tyskland, senare denna månad.
People apparently get a kick from shooting polar bears for fun, which I find truly repulsive.
Folk tycks få en kick av att skjuta isbjörn för sitt nöje, vilket jag finner mycket motbjudande.
Du gjorde en " kick turn ", Sid.
kick (myös: mania, craze, bug)
volume_up
mani {yleiss.}
kick (myös: gunpowder)
kick
volume_up
vurm {yleiss.}

3. Arkikielinen

People apparently get a kick from shooting polar bears for fun, which I find truly repulsive.
Folk tycks få en kick av att skjuta isbjörn för sitt nöje, vilket jag finner mycket motbjudande.
If you give me the ball to kick off, I am sure I will not stop until I score a goal!
Om jag får bollen för att göra avspark, så nöjer jag mig sannerligen inte med det; jag går direkt på målet!

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "kick":

kick

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "kick":

kick
Swedish

Esimerkkejä "kick"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThis is a budget that will help to fight unemployment and kick-start the economy.
Denna budget kommer att bidra till att bekämpa arbetslöshet och få igång ekonomin.
EnglishI welcome this White Paper because it is kick-starting a much-needed debate.
Jag välkomnar denna vitbok eftersom den sätter i gång en mycket behövlig debatt.
EnglishI do commend you for having tried, and for still trying, to kick-start the dialogue.
Jag uppskattar mycket att ni har försökt och fortfarande försöker få igång dialogen.
EnglishPresident Barroso has issued some new ideas on how to kick forward that work’.
Ordförande Barroso har lagt fram några nya förslag om hur vi ska föra arbetet framåt.”
EnglishLet us give unconditional aid to the population and kick-start the economy.
Låt oss ge befolkningen ett ovillkorligt bistånd och hjälpa ekonomin på fötter igen.
EnglishPerhaps he really has helped to kick into touch this awful Constitution.
Det såg vi första gången när danskarna lade in sitt veto mot Maastrichtfördraget.
EnglishIn this context, we should be offering facilities to help drug addicts kick their habit.
Inom ramen för detta måste narkotikaberoende kunna få hjälp att bli drogfria.
EnglishAny assistance that Europe can offer to kick-start the industry is very positive.
All hjälp som Europeiska unionen kan erbjuda för att få i gång turismen är mycket positiv.
EnglishWe need to kick-start growth but, in doing so, we need to have stability in public finances.
Vi måste få fart på tillväxten, men samtidigt ha stabila offentliga finanser.
EnglishIt is a budget designed to fight unemployment and kick-start the economy.
Det är en budget som är utformad för att bekämpa arbetslösheten och få fart på ekonomin.
EnglishThey are given out to create jobs and to kick-start the regions.
De betalas ut för att skapa arbetstillfällen, och för att föra regionerna framåt.
EnglishAny talk of Ukraine joining NATO would be a sharp kick to the Russian Bear.
Eventuellt tal om att Ukraina ska bli medlem i Nato vore ett hårt slag för den ryska björnen.
EnglishI think I can kick your ass.
Med tanke på ditt bräckliga tillstånd tror jag nog att jag kan spöa dig.
EnglishI tell you, you think you got it licked... it comes right back to kick you in the butt.
När man tror att det är över, hoppar det upp och biter en i arslet.
EnglishMr President, this debate is kick-starting the 2004 discharge procedure.
Den här debatten sätter fart på 2004 års ansvarsfrihetsförfarande.
EnglishOur duty is to kick-start European integration, which is in a seriously bad way.
Det är vår plikt att snabbt få fart på den europeiska integrationen, som det är mycket illa ställt med.
EnglishI propose that Mrs Lulling should be the referee and that you, Mr President, should kick off.
Jag föreslår Lulling som domare och att ni, herr talman, gör avspark.
EnglishThey are given out to create jobs and to kick-start the regions.
För det andra: Fru kommissionär, strukturmedlen betalas ju inte ut för att skada naturen.
EnglishIt would be really to give a kick to the government, a mid-term kick to the government you know where.
Det skulle verkligen innebära att man gav regeringen en känga mitt i en mandatperiod.
EnglishMrs Wortmann-Kool has already mentioned the kick-start.
Corien Wortmann-Kool har redan nämnt den snabba inledningen av finansieringen.