EN infection
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

infection (myös: contagion)
volume_up
smitta {yleiss.}
If our citizens are informed, they stand a better chance of avoiding infection.
Om våra medborgare är informerade har de en bättre chans att undvika smitta.
(LT) The first occurrences of HIV infection were identified 25 years ago.
(LT) De första fallen av hiv-smitta upptäcktes för 25 år sedan.
Areas we can concentrate on: first of all, to prevent infection - this is very important.
För det första, att förebygga smitta.
infection
volume_up
smitta {yleiss.} [kuv.]
If our citizens are informed, they stand a better chance of avoiding infection.
Om våra medborgare är informerade har de en bättre chans att undvika smitta.
(LT) The first occurrences of HIV infection were identified 25 years ago.
(LT) De första fallen av hiv-smitta upptäcktes för 25 år sedan.
Areas we can concentrate on: first of all, to prevent infection - this is very important.
För det första, att förebygga smitta.
infection (myös: blight, debauchery, destruction, fate)

2. Lääketiede

infection
volume_up
infektion {yleiss.}
It's the symptom of a tumor or an infection or an inflammation or an operation.
Det är symptomet för en tumör eller infektion eller en inflammation eller en operation.
He had no medical symptoms... nothing to suggest any kind of disease or infection.
Han hade inga symptom, inget som talade för någon sjukdom eller infektion.
The risks of infection following an accident are not insignificant.
Riskerna för en infektion efter en olycka är inte obetydliga.
infection

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "infection":

infection

Esimerkkejä "infection"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe infection rates, to which previous speakers have referred, speak for themselves.
Infektionssiffrorna som föregående talare har redovisat, talar för sig själva.
EnglishDeveloped cooperation between the Member States can reduce the risk of infection.
Ett utvecklat samarbete mellan medlemsländerna kan minska smittorisken.
EnglishHowever, there are thousands of others who report symptoms of infection every day.
Varje dag rapporterar tusentals andra att de har fått infektionssymtom.
EnglishFor example, the rate of infection in the UK is 10 times higher than in the Netherlands.
Infektionsnivån i Storbritannien är till exempel 10 gånger högre än i Nederländerna.
EnglishThis proposal also carries risks in terms of contagious disease and infection.
Förslaget medför även risker för smittsamma sjukdomar och infektioner.
EnglishIn the meantime, at least six people have died from the consequences of a listeria infection.
Vid det här laget har minst sex personer dött till följd av en listeriainfektion.
EnglishHave we, in Europe, made preparations against infection with these diseases?
Har vi, här i Europa, skaffat oss beredskap för att undvika att smittas av dessa sjukdomar?
EnglishInfection in cattle and sheep is negligible so we can continue to eat our rare steak.
Smittan i nöt- eller fårkött är försumbar, så vi kan fortsätta att äta våra blodiga biffar.
EnglishYou know how I have that bladder infection and I have to get up every two hours?
Du vet att jag har blåskatarr, och måste gå upp varannan timme.
EnglishThere is no justification at present to infer any new route of infection" ;
Det finns för närvarande ingen anledning att dra några slutsatser om någon ny infektionsväg",
EnglishThis long after infection... there's no guarantee it would work.
Så här lång tid efter infektionen finns det inga garantier att det skulle fungera.
EnglishWe express our solidarity with the victims of the HIV/AIDS infection in Benghazi hospital.
Vi uttrycker vår solidaritet med offren som smittats av hiv/aids på sjukhuset i Benghazi.
EnglishThere is no justification at present to infer any new route of infection ";
Det finns för närvarande ingen anledning att dra några slutsatser om någon ny infektionsväg ",
EnglishAs mentioned in the report, that increases the risk of meat infection.
Som nämndes i betänkandet ökar detta risken för att köttet infekteras.
EnglishIt is clear that the infection at the hospital, as indicated by Mr Van Orden, already existed.
Det är uppenbart att smittan redan fanns på sjukhuset, som Geoffrey Van Orden påpekade.
EnglishIt is what nature intended: the fat is easily digested and there is no risk of infection.
Naturen har ordnat det så att även de kan smälta fettet väl, och det finns ingen smittorisk.
EnglishThe number of those diagnosed with the infection is constantly growing in some neighbouring countries.
Antalet personer som får diagnosen hiv/aids ökar oavbrutet i vissa grannländer.
EnglishAt this rate, the infection could be complete in two, maybe three weeks.
Med denna takten är förvandlingen klar om två, kanske tre veckor.
EnglishIt is often difficult even to determine the source of infection.
Ofta är det till och med svårt att fastställa källan till infektionen.
EnglishUnless herpseudomonas infection clears up,,,... l'm afraid there's nothing we can do.
Om inte infektionen ger med sig, kan vi tyvärr inget göra.