"infamous" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"infamous" ruotsiksi

EN

infamous {adjektiivi}

volume_up
Or take the infamous verse about killing the unbelievers.
Eller ta den ökända versen om att döda de otrogna.
In 2001, during the infamous foot-and-mouth outbreak, seven million animals were destroyed in Britain under the EU’ s direction; most of them were healthy.
Under det ökända utbrottet av mul – och klövsjukan 2001 slaktades sju miljoner djur i Storbritannien ned på EU: s inrådan.
The British Prime Minister's now infamous view that the Convention is merely a tidying-up exercise has attracted derision from Eurosceptic and Europhile alike.
Den brittiske premiärministerns nu ökända synpunkt att konventet bara är en liten tillsnyggning har hånats av både EU-skeptiker och EU-anhängare.
infamous

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "infamous":

infamous
famous

Esimerkkejä "infamous"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishMoreover, the recent revision of the infamous Article 301 is a step forward.
Vidare är revisionen nyligen av den beryktade artikel 301 ett steg framåt.
EnglishIt is infamous for anybody to even infer that is the reason for his absence.
Det är skamligt att någon ens antyder att detta skulle vara skälet till hans frånvaro.
EnglishThe final point I have is on the famous, or perhaps infamous, paragraph 22 of this report.
Min sista punkt gäller den välkända, eller kanske ökända, paragraf 22 i betänkandet.
EnglishYesterday I raised the question of Robert Maxwell's infamous picture in the outside gallery.
I går tog jag upp frågan om Robert Maxwells vanhedrande porträtt i det yttre galleriet.
EnglishMillions more lost their lives during the slave hunt or one of the infamous cargo ships.
Ytterligare några miljoner omkom under slavjakten eller på ett av de beryktade lastfartygen.
EnglishEurope is slowly catching up with its neighbours as regards these infamous statistics.
Europa håller långsamt på att komma ikapp sina grannar när det gäller denna skamliga statistik.
EnglishThe infamous Ankang system is a reality in China, particularly in the run-up to the Olympic Games.
Det ökända ankang-systemet är verklighet i Kina, särskilt inför de olympiska spelen.
EnglishThe danger threatening us is the infamous reversal of means and objectives.
Faran som hotar är den beryktade omkastningen av mål och medel.
EnglishThe second relates to the infamous issue of our colleagues' salaries.
Det andra exemplet gäller den ökända frågan om våra kollegers löner.
EnglishThere are those who preach the infamous ‘ quest for social peace’.
Vissa predikar det avskyvärda argumentet om strävan efter samhällsfred.
EnglishThere are those who preach the infamous ‘quest for social peace’.
Vissa predikar det avskyvärda argumentet om strävan efter samhällsfred.
EnglishYou must believe Russia had nothing to do with this infamous act.
Ni måste tro på att Ryssland inte hade någonting med det att göra.
EnglishHere, of course, I refer to the infamous 'three strikes' laws.
Här refererar jag förstås till de ökända ”three strikes”-reglerna.
EnglishForget the infamous Polish slogan 'Nice or death '.
Glöm den vanhedrande polska parollen ” Nicefördraget eller döden ”.
EnglishForget the infamous Polish slogan 'Nice or death'.
Glöm den vanhedrande polska parollen ”Nicefördraget eller döden”.
EnglishHow can the WEU be fully integrated into the EU and what will then happen with the infamous article 5?
Hur ser ni VEU:s fullständiga integrering i EU gå till och vad kommer då att ske med den beryktade artikel 5?
EnglishHow can the WEU be fully integrated into the EU and what will then happen with the infamous article 5?
Hur ser ni VEU: s fullständiga integrering i EU gå till och vad kommer då att ske med den beryktade artikel 5?
EnglishOr take the infamous verse about killing the unbelievers.
Eller ta den ökända versen om att döda de otrogna.
EnglishAs for the infamous rebate, you will have to give it up sooner or later, because it flies in the face of common sense.
I år är det lika stort som hälften av allt jordbruks- och strukturstöd till alla tio nya medlemsstater.
EnglishThe second difficulty is clearly that of codecision, the infamous ‘bridge’, to which there is considerable opposition.
Det andra problemet rör förstås medbeslutandeförfarandet, den ökända ”bryggan”, som möter starkt motstånd.