"incentives" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"incentives" ruotsiksi

SV

EN incentives
volume_up
{substantiivi}

incentives (myös: design, ground, incentive, motive)
There are not enough incentives to take risks, and this generally impedes development and dynamism.
Det finns bristfälliga motiv till att ta en risk, och det hämmar i allmänhet utveckling och dynamik.
The most difficult thing, of course, is to recognize that sometimes we too are blinded by our own incentives.
Den svåraste saken är förstås att känna igen att vi själva ibland är förblindade av vår egna motiv.
Mr Provan said it in more diplomatic language by talking of incentives for fishermen to break the rules.
Provan uttryckte detta på ett mer diplomatiskt sätt genom att tala om motiv för fiskarna att bryta mot reglerna.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "incentive":

incentive

Esimerkkejä "incentives"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWe now have the opportunity to make corrections so that incentives are improved.
Nu har vi möjligheten att göra korrigeringar för att förbättra incitamenten.
EnglishEurope needs protection measures and incentives that are suited to its dimensions.
Europa behöver skyddsåtgärder och motivering som är anpassade till dess dimension.
EnglishIn the 2007 reform, we provided incentives for producer organisations to do this.
Under reformen 2007 stimulerade vi producentorganisationerna att göra detta.
EnglishWe welcome this proposal in which these vehicles are linked with tax incentives.
Vi välkomnar detta förslag vilket innebär ett skattemässigt gynnande av dessa fordon.
EnglishWe have the incentives to invest in those new cars that Ms Harms and others want.
Vi har motivationen att investera i de nya bilar som Rebecca Harms och andra vill ha.
EnglishThis is how tax incentives can be used to get new models onto the streets.
Det är så här skatteincitament kan användas för att få ut nya modeller på vägarna.
EnglishThe EU can and must promote policies that work as incentives for the young.
EU kan och EU måste också för egen del främja en politik som sporrar de unga.
EnglishThis, of course, means that we must provide incentives and resources for this sector.
Naturligtvis innebär detta att vi måste ge uppmuntran och resurser åt denna sektor.
EnglishI do not even want to tell you that these positive incentives do not work.
Jag vill inte ens säga att de här positiva stimulansåtgärderna inte fungerar.
EnglishChina puts incentives into place which control the vertical operations of manufacturing.
Kina inför stimulansåtgärder i syfte att kontrollera tillverkningen vertikalt.
EnglishOne of the strongest incentives the EU has is being part of the euro area.
Ett av de starkaste incitamenten för EU är att det är en del av euroområdet.
EnglishWe can even talk about incentives in this regard, and that is obviously a positive thing.
I detta sammanhang kan man till och med tala om morötter, och det är ju positivt.
EnglishIn the 'catch-the-eye' procedure there were several references to scrappage incentives.
Under ”catch the eye”-förfarandet gjordes flera hänvisningar till skrotningsprogram.
EnglishSo the incentives are much larger to produce drugs which treat more people.
Så incitamenten är bättre för att producera medicin för en vanlig sjukdom.
EnglishThe danger would be that the possible effect of fiscal incentives would be watered down.
Risken skulle vara att den potentiella effekten av skatteincitamenten vattnades ur.
EnglishCandidate countries were given powerful incentives to bring about the necessary changes.
Kandidatländer stimulerades starkt till att åstadkomma de nödvändiga förändringarna.
EnglishIt removes all incentives to change over to more selective catching methods.
Det tar bort all uppmuntran att övergå till mer selektiva fångstmetoder.
EnglishWe can achieve this through specific training proposals and measures and special incentives.
Detta kan vi uppnå genom fortbildning, initiativ och särskilda stimulansåtgärder.
EnglishSmall communities, too, deserve an opportunity to receive incentives and funding.
Småsamhällen förtjänar också en möjlighet att få stimulans och stöd.
EnglishFinancial incentives in this area have in the past produced positive results.
Vi kan också konstatera goda resultat genom att använda ekonomiska styrmedel i detta syfte.