"incentive" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"incentive" ruotsiksi

EN incentive
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

incentive (myös: incitement, spur)
At least there should not be any kind of financial incentive for it.
I varje fall bör det inte finnas några som helst ekonomiska incitament för dem.
In my view, it is wiser to favour incentive measures over penalties.
Det verkar faktiskt mer förnuftigt att välja incitament framför sanktioner.
This will provide an incentive for environmentally better production.
Detta kommer att vara ett incitament för en miljömässigt bättre produktion.
incentive (myös: design, ground, incentives, motive)
This creates pressure on fish stocks and is an incentive for fishermen to break the rules.
Detta skapar belastning på fiskbestånden och ger fiskarna motiv att bryta mot reglerna.
This will give us a good incentive to try out this transitional technology.
Detta kommer att ge oss ett bra motiv till att prova denna övergångsteknik.
The higher the tax, the more the red tape, the greater the incentive not to declare work.
Ju högre skatt, ju mer administration desto högre motiv för att inte deklarera arbete.
incentive (myös: inducement)
volume_up
motivation {yleiss.}
We need to create incentives to make employers prepared to do more in this area.
Vi måste skapa motivation, så att arbetsgivarna är beredda att göra mer på detta område.
For our group, for the centre-right, this sends out a strong political message and is an incentive to continue our work.
För vår grupp i center-högern innebär detta en stark politisk signal och motivation för att fortsätta arbetet.
There is a consensus on the need for more support and incentives for innovation and fewer barriers for innovators.
Det finns ett samförstånd om behovet av mer stöd och motivation för innovation och färre hinder för innovatörer.
incentive (myös: propulsion, urge, actuation, thrust)
volume_up
drivkraft {yleiss.}
Deras drivkraft är helt enkelt viljan att tjäna pengar.
The European perspective for Turkey has proved to be a key incentive for reforms in the country.
Det europeiska perspektivet för Turkiet har visat sig vara en avgörande drivkraft för reformerna i landet.
Introducing this type of facility is beneficial and provides an incentive to farmers in developing countries.
Det är lönsamt att införa den här typen av mekanismer och det ger en extra drivkraft åt jordbrukare i utvecklingsländerna.
incentive (myös: impetus, inducement, spur, spurs)
volume_up
sporre {yleiss.}
A much-needed incentive to show mutual tolerance, provided from outside.
En nödvändig sporre utifrån för ömsesidig tolerans.
As you can see, this provides some incentive for you to attend in great numbers on Friday in order to vote.
Detta är som ni förstår en sporre för att komma och rösta i stort antal på fredag.
Hence, 8 May is an incentive to implement the concept of main-streaming in all areas of society.
På så vis är den 8 maj en sporre till att genomföra konceptet main-streaming på alla områden av samhällslivet.
incentive
volume_up
morot {yleiss.}
It contains a system of tax incentives and penalties, the stick and carrot method, to promote the use of better-quality fuels and make the use of poorer quality fuels more expensive.
Där strävar man efter att med hjälp av piska och morot, via olika skattesatser, främja användning av bränslen med bättre kvalitet och göra användning av sämre bränslekvaliteter dyrare.

2. liike-elämä

incentive
volume_up
sporre {yleiss.}
A much-needed incentive to show mutual tolerance, provided from outside.
En nödvändig sporre utifrån för ömsesidig tolerans.
As you can see, this provides some incentive for you to attend in great numbers on Friday in order to vote.
Detta är som ni förstår en sporre för att komma och rösta i stort antal på fredag.
Hence, 8 May is an incentive to implement the concept of main-streaming in all areas of society.
På så vis är den 8 maj en sporre till att genomföra konceptet main-streaming på alla områden av samhällslivet.
incentive (myös: piece rate)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "incentive":

incentive

Esimerkkejä "incentive"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishMoreover, the real interest level is low enough to offer an incentive for growth.
Den reella räntan är för övrigt tillräckligt låg för att stimulera tillväxten.
EnglishTherefore, existing energy efficiency incentive projects must be expanded at once.
Därför måste befintliga stimulansprojekt för energieffektivitet genast förstärkas.
EnglishThis relaxation reduces the incentive to develop new low-carbon technologies.
Denna uppmjukning minskar incitamenten att utveckla ny och mer kolsnål teknik.
EnglishThis will be an incentive for producers to focus more on quality and food safety.
Detta kommer att stimulera producenterna att satsa mer på kvalitet och livsmedelssäkerhet.
EnglishWe also believe that priority should be given to so-called positive incentive measures.
Vi anser också att man bör prioritera så kallade positiva stimulansåtgärder.
EnglishThese two measures should increase the incentive for extensive farming.
Båda åtgärderna kommer att öka stimulansen till ett extensivt produktionssätt.
EnglishThe economic incentive for using antibiotics as a feed additive is obvious.
Den ekonomiska nyttan av att tillsätta antibiotika i fodret är uppenbar.
EnglishAnd higher oil prices mean a greater incentive to invest in energy R&D.
Högre oljepriser innebär en större marknad för innovationer inom energi.
EnglishThat would be a powerful incentive on the road to the fair distribution of wealth.
Det skulle om något vara en stark stimulans på väg mot en rättvis fördelning av tillgångar.
EnglishThis is then naturally to some extent an incentive for cross­border environmental crimes.
Detta är naturligtvis delvis rent av en uppmuntran till gränsöverskridande miljöbrott.
EnglishThey will also reduce the incentive for excise fraud within the Union.
De kommer också att minska incitamenten för skattebedrägerier inom unionen.
EnglishWhat instruments and what incentive programmes are to be used to do this?
Vilka instrument och vilka stimulansprogram ska användas i detta syfte?
EnglishThis would be a tremendous incentive to continuing the illegal hunt.
Detta skulle kunna ge en stark impuls att fortsätta med den illegala jakten.
EnglishThis means, however, that we should reinforce convergence and incentive instruments.
Men det innebär att man måste ge mer kraft till instrumenten för konvergens och övertygelse.
EnglishThis measure will also act as an incentive to reduce intensive production.
Även denna åtgärd kommer att minska impulsen till intensiv produktion.
EnglishThis is intended to create an incentive to fish with larger-mesh, more selective nets.
Därigenom vill vi uppmuntra till fiske med större, mer selektiva nät.
EnglishThe maximum amount in the general incentive system is two month's salary.
Maximalt utfall i det generella incitamentsystemet är två månadslöner.
EnglishIt goes without saying that we cannot finance the incentive from the Community budget.
Vi kan givetvis inte finansiera initiativet via gemenskapens budget.
EnglishOn top of that, the incentive to increase productivity is weakened.
Men därtill kommer att incitamenten för att öka produktiviteten försämras.
EnglishSo let this too be an incentive to improve our earthquake defences.
Låt alltså detta bli en anledning att förbättra skyddet mot jordbävningar.