"impulse" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"impulse" ruotsiksi

EN

impulse {substantiivi}

volume_up
impulse (myös: impetus, suggestion)
If there is any impulse which contributes to good research it is the impulse of pure curiosity.
Om det finns en impuls som bidrar till god forskning så är det den rena nyfikenheten.
I think that the Lisbon Summit has given us a new impulse in this respect.
Jag tror att toppmötet i Lissabon givit en ny impuls till en sådan.
The two reports before us today derive their inspiration precisely from this impulse.
De två betänkanden som vi behandlar i dag hämtar sin inspiration från precis denna impuls.
impulse (myös: banter, drive, instinct, joking)
impulse (myös: blast, blow, bruise, buffet)
impulse (myös: inspiration)

Esimerkkejä "impulse"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe European idea which forms the basis of the EU needs a new impulse.
Den europeiska tanken som bildar grunden för EU är i behov av nya impulser.
EnglishNow, marketing has done a very, very good job of creating opportunities for impulse buying.
Marknadsförare har gjort ett mycket bra jobb i skapandet av möjlighet till impulsköp.
EnglishYou can just go on SolarImpulse.com, ~~~ subscribe to just be informed of what we're doing.
Ni kan bara gå in på Solarimpulse.com, prenumerera för att bli informerade om det vi gör.
EnglishYou see, the first time, he was playing with an impulse on every note.
För ni förstår att första gången spelade han och betonade varje not.
EnglishThe first impulse that comes to mind on hearing about it is a refusal to accept it.
Den första impulsen man får när man hör talas om denna händelse är att man vägrar att acceptera den.
EnglishAt Brussels, we gave further impulse to certain specific issues.
I Bryssel gav vi ytterligare impulser när det gällde enskilda frågor.
EnglishI believe it will give a fresh impulse to knowledge management, education and vocational training.
Jag anser att det kommer att ge ny kraft åt kunskapshantering, utbildning och yrkesutbildning.
EnglishHas anyone ever told you, you have a serious impulse-control problem?
Vet du att du har allvarliga problem med att behärska dig?
EnglishIn fact, the joint action provides a sizable impulse for this.
Denna gemensamma åtgärd ger ändå en hygglig ansats till detta.
EnglishYet we've never created the opportunity for impulse saving.
Men vi har fortfarande inte skapat möjlighet för impulssparande.
English(Piano) And the 11-year-old, one impulse on the whole phrase.
(Piano) Och elvaåringen betonar bara en gång i hela frasen.
English(Laughter) The nine-year-old put an impulse on every four notes.
(Skratt) Nioåringen, nioåringen betonar var fjärde not.
English(Piano) And the second, with an impulse every other note.
(Piano) Och andra gången betonade han varannan not.
EnglishTurning firstly to defence procurement, the Wuermeling report is driven by a very strong integrationist impulse.
För att börja med försvarsupphandling präglas Wuermelingbetänkandet av en stark strävan efter integration.
Englishthirdly, Madam President, even after the Amsterdam Conference there is no impulse in that direction.
för det tredje, herr ordförande, inte ens efter konferensen i Amsterdam, finns det något som driver på inom detta område.
EnglishThe stimulus impulse is changing from sugar to treacle.
Stimulanspaketet har blivit segt som sirap.
EnglishThe impulse for change must come from a better deployment of the instruments for the coordination of economic policies.
Impulsen till förändringar måste skapas genom bättre utformade instrument för att samordna den ekonomiska politiken.
EnglishIt appears that the new impulse that will be sent by public bodies to car manufacturers is a step in the right direction.
Den nya signal som offentliga myndigheter kommer att sända till biltillverkarna verkar vara ett steg i rätt riktning.
EnglishThe rapporteur, Mr Bourlanges, in particular provided the initial impulse for the proposal for a regulation that is now before us.
I synnerhet föredraganden, Bourlanges, har gett den tändande gnistan till det aktuella förslaget till förordning.
EnglishOur initial impulse, obviously, would be to refrain from participating in a debate which a good number of us think is nothing to do with us.
Vår spontana reaktion skulle självklart vara att inte delta i en debatt som enligt många av oss inte är vår sak.