"to harass" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"to harass" ruotsiksi

EN to harass
volume_up
[harassed|harassed] {verbi}

Whether you pay or not, they continue to harass and abuse people.
Oavsett om man betalar eller inte fortsätter de att trakassera och bedra människor.
But it would be pointless to harass small family farms with this.
Men det skulle vara meningslöst om man tänker sig att trakassera jordbrukare som driver små familjeföretag med detta.
All the special German arrangements designed to scare off and harass asylum-seekers are to be preserved.
Alla tyska specialförfaranden som syftar till att skrämma bort och trakassera asylsökande kommer att behållas.
It will also enable us to harass Commissioner Brittan, but that is only a tiny part of the problem.
Det kommer också att göra det möjligt för oss att oroa kommissionsledamot Brittan, men det löser bara en liten del av problemet.
They should be protected from rogue traders who seek to mislead and harass them through dishonest advertising and marketing.
De borde skyddas från skurkaktiga affärsmän som vill vilseleda och plåga dem genom oärlig annonsering och marknadsföring.
However, we see that the civilian population is being harassed time and time again.
Vi måste emellertid slå fast att civilbefolkningen hela tiden åläggs nya plågor.
to harass (myös: to harry, to roar, to depredate)
That is something that the Commission must face up to; it is something that we will harass the Commission on until it is done completely well.
Det är något som vi kommer att besvära kommissionen med tills dess att det har gjorts på en riktigt bra sätt.
to harass (myös: to beset)
to harass

Esimerkkejä "to harass"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThis whole " harass the hick " thing's getting pretty old.
Den här saken med att " trackaseras " hela tiden börjar bli gammalmodig.
EnglishLocal listings and associated content should not contain materials that threaten, harass or bully other users.
Lokala företagsuppgifter och tillhörande innehåll får inte innehålla något material som hotar, trakasserar eller mobbar andra användare.
EnglishBig business could also use these measures to harass weaker competitors such as small- and medium-sized enterprises, for example.
Därför har jag röstat emot detta förslag till direktiv, som parlamentet inte har lyckats ändra på ett tillfredsställande sätt.
EnglishThe same Maiwolf holding company apparently also owns the debt collection companies which then proceed to harass, bully and threaten businesses to pay up.
Holdingbolaget Maiwolf äger tydligen även de indrivningsföretag som sedan trakasserar, skrämmer och hotar företagen att betala.
EnglishI do not believe, for example, that the chemist would harass me for buying condoms or Viagra for my husband or my boyfriend.
Jag tror till exempel inte att jag skulle bli trakasserad av expediten om jag gick till apoteket för att köpa kondomer eller Viagra åt min make eller pojkvän.
EnglishI do not believe, for example, that the chemist would harass me for buying condoms or Viagra for my husband or my boyfriend.
Ett antal människor i försäkringsbranschen som kom till mitt kontor med uppfattningar som gick stick i stäv mot förslaget, hävdade att de bara ville ha ett rättvist system.
EnglishIt does not inspire confidence that these forces are doing enough to harass him and his network of loyal supporters so that he can be brought to justice.
Det inger inte förtroende för att dessa styrkor gör tillräckligt för att jaga honom och hans nätverk av lojala anhängare, så att han kan ställas inför rätta.
EnglishThe newspaper report stated: ‘During flights over the Aegean, an order would have been given to harass Greek airforce planes in order to create a climate of confrontation.
Närmare bestämt skriver tidningen: ”Under flygningar i Egeiska havet kommer på order det grekiska flygvapnets flygplan att trakasseras för att skapa en stridssituation.
EnglishThen the operators require payment on different grounds, and continuously harass, put under psychological stress and even threaten with legal action those who do not pay up.
Därefter börjar företaget kräva betalning på olika grunder, och de som inte betalar utsätts för trakasserier, psykologiska påtryckningar och till och med hot om rättsliga åtgärder.