"half" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"half" ruotsiksi

volume_up
half {subst.}
SV

EN half
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

half
volume_up
hälften {yleiss.}
Then half of them announced their commitment to this goal to the room, and half didn't.
Hälften av dem tillkännagav sitt åtagande högt för rummet och andra hälften lät bli.
Of the 210 fields cultivated, half were modified and half were conventional.
Av de 210 odlade fälten var hälften genmodifierade och hälften konventionella.
On Sunday I watched - half joyful, half tearful - as events unfolded in Priština.
I söndags såg jag - till hälften glad, till hälften sorgsen - hur händelserna utvecklades i Priština.
half
volume_up
halva {yleiss.}
That also needed to be denounced, because half of the truth is not the truth.
Detta behövde också kritiseras, eftersom halva sanningen inte är sanningen.
The first half of the 20th century was an absolute disaster in human affairs, a cataclysm.
1900-talets första halva var en människans katastrof - en världsomstörtning.
In the second half of this year it will not be any easier to resolve the issues.
Frågorna kommer inte att vara lättare att lösa under årets andra halva.
half (myös: moiety)
volume_up
hälft {yleiss.}
Parliament should give that high priority during the second half of the parliamentary term.
Parlamentet bör ge detta hög prioritet under valperiodens andra hälft.
They are making comparisons with the eugenics of the first half of the last century.
De drar paralleller till arvshygienen under 1900-talets första hälft.
You started with a statement: the culture of change in this second half of the legislature.
Ni utgår från ett påstående: att en omvandling skall ske under denna andra hälft av mandatperioden.
half (myös: halfback)
volume_up
halvback {yleiss.}

2. Urheilu

half
volume_up
halvlek {yleiss.}
There is still the whole second half, or the ratification process.
Hela andra halvlek, eller ratificeringsprocessen, återstår.
Five minutes left to play in a half that's been all Carter.
Fem minuter kvar av en halvlek som Carter har ägt.
After the blowout of the first half, we've seen a showcase of defense here in the third quarter.
Efter utklassningen i första halvlek... är tredje perioden en uppvisning i försvarsspel.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "half":

half
English

Esimerkkejä "half"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe decision suggests half-measures, which are by their very nature insufficient.
I beslutet föreslås halvmesyrer, vilka till själva sin natur är otillräckliga.
EnglishMany myths and half-truths are told about patents, and I shall cite a few examples.
Många myter och halvsanningar florerar om patent och jag skall ge några exempel.
EnglishIn the first half of the year, it was Mr Böge, and in the second, Mr Lamassoure.
Under det första halvåret var det Reimer Böge och under det andra Alain Lamassoure.
EnglishThe glass is neither half full nor half empty, but it was a major political success.
Glaset är varken halvfullt eller halvtomt, men det var en stor politisk framgång.
EnglishMadam President, the Commissioner has half-heartedly tackled FIFA on this matter.
Fru ordförande! Kommissionen har tacklat FIFA på ett halvhjärtat sätt i denna fråga.
EnglishThat debate has already started, and will go on until the first half of 2006.
Den debatten har redan börjat och kommer att pågå under första halvan av 2006.
EnglishThis half-heartedness can be avoided by prioritising the most harmful substances.
Den här tveksamheten kan förebyggas genom att ge prioritet åt de skadligaste ämnena.
EnglishOn Monday, the contact group decided to take a few half-baked and weak measures.
Kontaktgruppen fattade i måndags beslut om ett antal halvhjärtade och svaga åtgärder.
EnglishIt is better for us to do a couple of things well than to half-do everything.
Det är bättre för oss om vi gör några saker bra än att allt blir halvmesyrer.
EnglishOnly half a year later, the Greek crisis has put the EU before a dramatic situation.
Bara ett halvår senare har krisen i Grekland satt EU i en dramatisk situation.
EnglishA special benefit is half way between social security and social assistance.
En särskild förmån befinner sig mitt emellan socialförsäkring och socialhjälp.
EnglishWell in order to accommodate that, you would have to cut education spending in half.
För att tillgodose detta så skulle du behöva halvera undervisningskostnaderna.
EnglishThe other half was the victim of the new world order that was created in Yalta.
Den andra halvan blev offer för den nya världsordning som skapades i Jalta.
EnglishThe rules which were then finally decided are also only half-hearted in my opinion.
De riktlinjer som där till sist beslutades är också enligt min mening halvhjärtade.
EnglishHalf a million EU citizens die needlessly each year due to tobacco addiction.
500 000 EU-medborgare dör i onödan varje år på grund av att de är beroende av tobak.
EnglishWe expect this report to be ready at the beginning of the second half of this year.
Denna rapport kommer ur vår synvinkel att föreligga i början av andra halvåret i år.
EnglishThis means a funding deficit of nearly USD 118 million in a year and a half.
Det innebär ett finansieringsglapp på närmare 118 miljoner på ett och ett halvt år.
EnglishAfter no more than a year and a half, we are over USD 100 million in arrears.
Redan efter ett och ett halvt år ligger vi mer än 100 miljoner dollar efter.
EnglishOne can look at it like a glass of water: either half empty, or half full.
Man kan dock se det som ett glas vatten som antingen är halvfullt eller halvtomt.
EnglishIn our experience, on an annual basis, more than half can be recouped that way.
Lönerna måste understiga 7 000 euro och vi avslår helt enkelt artikel 9.3.