"guiding light" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"guiding light" ruotsiksi

SV

EN guiding light
volume_up
{substantiivi}

guiding light

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "guiding light":

guiding light

Esimerkkejä "guiding light"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishHuman rights must be our guiding light in every policy choice we make.
De mänskliga rättigheterna måste vara vägledande för alla våra politiska val.
EnglishIt is, and should be, the guiding light for the next steps that need to be taken to develop the ESDP.
Det är, och bör vara, ledstjärnan för nästa steg som måste tas för att utveckla ESFP.
EnglishTherefore, it is doubly important to ensure that this guiding light is not dimmed in any way.
Därför är det extra viktigt att se till att denna ledstjärna inte ställs i skuggan på något sätt.
EnglishThose Member States that produce concrete results will be the guiding light for the others to follow.
De medlemsstater som skapar konkreta resultat kommer att vara en ledstjärna som de andra kan följa.
EnglishThis House has an irrevocable commitment to freedom that is, and must be, our ethical and aesthetic guiding light.
Detta parlament har ett ostridigt ansvar för friheten, vilket är och måste vara vår etiska och estetiska vägvisare.
EnglishGuiding light of the modern world, it is
EnglishThat must be our guiding light.
EnglishThis once again puts the European Union in the position of being a guiding light for its neighbouring countries, particularly the less developed ones.
Detta gör att Europeiska unionen återigen blir en ledstjärna för sina grannländer, särskilt de minst utvecklade.
EnglishIt is important that Members should realise that our own Rules of Procedure are our guiding light with regard to the operation of this Parliament.
Det är viktigt att ledamöterna inser att vår egen arbetsordning är våra egna riktlinjer när det gäller verksamheten i detta parlament.
EnglishIts political success and practical impact have become a guiding light for multilateral efforts to eradicate the legacies of hatred and lingering threat left by conflicts.
Detta samråd är viktigt om vi skall skapa en känsla av ” ägande ”, inom en mycket vid ram, kring vad vi gör i Nairobi.
EnglishIts political success and practical impact have become a guiding light for multilateral efforts to eradicate the legacies of hatred and lingering threat left by conflicts.
Dess politiska framgång och praktiska genomslagskraft har blivit ett riktmärke för multilaterala ansträngningar att utrota arvet av hat och kvardröjande hot efter konflikter.
EnglishThis does not mean that this common balance must not remain our guiding light, but we shall have to make quite an effort in order to recognize the implications at local level.
Det innebär emellertid inte att den gemensamma balansen inte skall vara vår riktlinje, vi måste bara anstränga oss lite extra för att uppfatta konsekvenserna på lokal nivå.

Muita sanoja