EN gone
volume_up
{adjektiivi}

gone (myös: away, down)
volume_up
borta {adj.}
Both “the old (homogenous) Sweden” and the “good (anti-racist) Sweden” are gone.
Både ”det gamla (homogena) Sverige” och ”det goda (antirasistiska) Sverige” är borta.
When the eight programmes were given the envelope of money, the money was all gone.
När de åtta programmen fick sina penningkuvert var pengarna redan borta.
But when the big hand points down the door will be gone.
När stora visaren pekar nedåt...... kommer dörren att vara borta.
gone (myös: departed)
This is the second time that the question as to the total sum concerned has gone unanswered.
Detta är andra gången som frågan rörande det aktuella totalbeloppet förblir obesvarad.
Next time we will not tolerate the schedule that we have gone along with now for the third time.
Nästa gång kommer vi inte att tolerera den tidplan som vi nu har accepterat för tredje gången.
However, it seems as if twenty years has gone by since the Commission first submitted the draft directive.
Det tycks som om det skulle ha gått 20 år från det att kommissionen första gången lade fram förslaget till direktiv.
Han är försvunnen före Onsdag.
gone (myös: lost, waste)
My one disappointment about the enlargement process is that the passion has gone out of it.
Min enda besvikelse i samband med utvidgningen är att passionen har gått förlorad.
What has gone wrong when the developing countries are losing even more of their share of trade?
Vad gick snett, när utvecklingsländerna förlorade ännu fler handelsandelar?
I am convinced that some jobs have been lost because waiting for the decision on state aid has meant that a company has gone out of business in the end because it did not have the approval in time.
Jag är övertygad om att många jobb har gått förlorade då väntan på ett beslut om statligt stöd har inneburit att företag har gått i konkurs när de inte fick klartecken i tid.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "gone":

gone

Esimerkkejä "gone"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishA message of freedom and hope has gone out, loud and clear, from little Ireland.
Ett budskap av frihet och hopp har sänts ut, högt och tydligt, från lilla Irland.
EnglishAids is a disease of our times and a mirror of what has gone wrong in our society.
Aids är vår tids sjukdom och återspeglar det som har gått snett i vårt samhälle.
EnglishThis is intolerable and shows that we have already gone too far in many areas.
Sådant är olidligt och visar att vi redan har gått för långt inom många områden.
EnglishThe risk of China passing on weaponry to developing countries has not gone away.
Risken att Kina skall föra vapen vidare till utvecklingsländer har inte försvunnit.
EnglishI especially appreciate the trouble that was gone to over cooperation with Russia.
I synnerhet uppskattar jag det besvär man gjorde sig med samarbetet med Ryssland.
EnglishWe have to agree that development of the EU has gone hand in hand with enlargement.
Vi måste instämma i att EU:s utveckling har gått hand i hand med utvidgningarna.
EnglishIn connection with the CE mark, I am pleased that Parliament has gone its own way.
Det gläder mig att parlamentet har gått sin egen väg i fråga om CE-märkningen.
EnglishWe have gone further even than in the EU Constitutional Treaty in some areas.
Vi har till och med gått längre än i EU:s konstitutionsfördrag på en del områden.
EnglishThe Commissioner has already gone into detail about Chapter IV, on foreign policy.
Avdelning IV: utrikespolitik. Kommissionsledamoten har sagt en hel del om det.
EnglishNow Mr Papas has already gone and has been replaced by a new Director General.
Vid detta tillfälle lämnade Papas kommittén och ersattes av en ny generaldirektör.
EnglishI may be wrong, but I think we have gone directly on to the Committee of the Regions.
Jag kan ha fel, men jag tror att vi har gått direkt vidare till Regionkommittén.
EnglishThere are a number of areas in which we feel that too much detail is gone into.
Det finns en rad områden där vi anser att man går för mycket in på detaljer.
EnglishThe days of negotiations on technical matters behind closed doors are gone forever.
Tiderna då förhandlingar om tekniska detaljer fördes bakom lyckta dörrar är förbi.
EnglishTheir interests were not being best served in the talks that have gone on to date.
Deras intresse tjänades inte bäst i de samtal som har pågått fram till i dag.
EnglishIn the transposal of the eighth directive, too, many things have gone wrong.
Vid införlivandet av åttonde direktivet har också alltför många saker misslyckats.
EnglishI am far from satisfied with the way this debate has gone over recent weeks.
Jag är långt ifrån nöjd med hur debatten har utvecklats under de senaste veckorna.
EnglishIn the meantime, the Commission has gone further in implementing its proposals.
Under tiden har kommissionen gått vidare med genomförandet av sina förslag.
EnglishBut it is clear that the problems addressed by the Constitution have not gone away.
Men det är tydligt att de problem som tas upp i konstitutionen inte har försvunnit.
EnglishThis majority confirms the quality of your work and the care which has gone into it.
Detta visar på den fackmannamässiga kvaliteten och noggrannheten i ert arbete.
EnglishSo we have gone along with this and said that we accept emissions trading.
Därför har vi satsat på det och sagt att vi godtar en handel med utsläppsrätter.