"to give back" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"to give back" ruotsiksi

EN to give back
volume_up
{verbi}

to give back (myös: to retrocede, to check in)
Therefore, essentially, to have to give back this money as it is is a lost opportunity.
Att behöva återlämna dessa pengar är följaktligen ett förlorat tillfälle.
In this context, the Dutch presidency must not hesitate to give back to the Member States, if necessary, certain responsibilities which have been transferred to the Union.
I det sammanhanget får det nederländska ordförandeskapet inte heller tveka att, om det behövs, återlämna vissa ärenden som övertagits av unionen till medlemsstaterna.
to give back (myös: to avenge, to fight back, to get, to pay back)

Esimerkkejä "to give back"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWe can probably do something to recompense that, but you cannot give back a life.
Vi kan antagligen göra något för att kompensera detta, men döden är oåterkallelig.
EnglishAnd I promised to come back and give you an update on how that machine worked.
Och jag lovade att komma tillbaka med en uppdatering om hur maskinen fungerar.
English– I think you should give something back to your university after graduation.
– Jag tycker att man ska ge tillbaka någonting till sitt universitet efter studietiden.
EnglishWe would like to give Europe back to the citizen, to adopt policy from the bottom up.
Vi vill ge Europa tillbaka till medborgarna, och anpassa politiken nedifrån och uppåt.
EnglishSo... once all of Rome is yours, you'll just give it back to the people?
Så att... när hela Rom är ditt lämnar du tillbaka henne till folket?
EnglishIt is our chance to give something back to the American people.
Det är vår chans att ge någonting tillbaka till det amerikanska folket.
EnglishWe must give it back its priority significance and open up the development potential due to it.
Vi måste återge dem deras prioriterade betydelse och göra deras utvecklingspotential tillgänglig.
English(CS) Commissioner, we have to give parents back their trust in the European market.
(CS) Fru kommissionsledamot! Vi måste se till att föräldrarna återfår förtroendet för den europeiska marknaden.
EnglishFirstly, give back the people of Europe their confidence in a Europe of peace, freedom and justice.
För det första, återskapa EU-medborgarnas förtroende för ett Europa med fred, frihet och rättvisa.
EnglishI put a spell on it to give you back your strength, eat it.
Jag har förtrollat det så att du får krafterna tillbaka.
EnglishWe have to be prepared to give them something back in return.
Vi måste vara beredda att ge dem något i gengäld.
English. ~~~ Give back the Black Hills.
Det upprop för handling jag erbjuder idag min TED önskan är detta: hedra avtalen, ge tillbaka Black Hills.
EnglishMan, they probably gonna give you your car back with no tires.
De ger säkert tillbaka din bil utan hjul.
EnglishSo what Studio H might offer her is a way to develop skills so that she might give back in the most meaningful way.
Så vad Studio H kan erbjuda henne är ett sätt att utveckla färdigheter så att hon skulle k
EnglishShe wouldn't give up on me back before the trial.
Hon misstrodde mig aldrig genom hela rättegången.
EnglishCommissioner, we must give farmers back their dignity: these are men and women who are not afraid of hard work.
Vi måste ge jordbrukarna deras värdighet tillbaka: det här är män och kvinnor som inte är rädda för hårt arbete.
EnglishRun back and give the fortuneteller this message:
Skynda tillbaka och hälsa spågumman följande:
EnglishGive me back my Gato, you little bald freak!
Ge mig min Gato, ditt skalliga missfoster!
EnglishYou can't give back what you've taken from me.
EnglishLet us give Europe back to the citizens.
Låt oss ge tillbaka Europa till medborgarna.