EN

getting {gerundi}

volume_up
getting
While other people are getting income increases, the farmers are losing money.
Medan övriga befolkningsgrupper får inkomstökningar förlorar jordbrukarna.
That is what our citizens are entitled to expect, and that is what they are getting.
Detta är vad våra medborgare har rätt att förvänta sig, och detta är vad de får.
This creativity by the Member States is finally getting a suitable response.
Medlemsstaternas uppfinningsrikedom får nu ett lämpligt gensvar i och med det här förslaget.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "getting":

getting
English

Esimerkkejä "getting"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIt is not your area of expertise, so please do not think that I am getting at you.
Det är inte ert specialområde, så tro inte att jag är ute efter er, är ni snäll.
EnglishWhat is new is that cross-border workers' family members are also getting rights.
Det som är nytt är att även gränsarbetares familjemedlemmar erhåller rättigheter.
EnglishThe problem is getting the data to where we need it in order to prevent threats.
Problemet är att se till att uppgifterna finns där de behövs för att förebygga hot.
EnglishWhat is new is that cross-border workers ' family members are also getting rights.
Det som är nytt är att även gränsarbetares familjemedlemmar erhåller rättigheter.
EnglishAfter all, the future generations, our children, appear to be getting a rough deal.
De framtida generationerna, våra barn, verkar trots allt dra det kortaste strået.
EnglishSituations of loss of income are on the increase and women are getting poorer.
Det blir allt vanligare att inkomsten går förlorad och kvinnor blir allt fattigare.
EnglishIn this difficult climate, the situation for disabled persons is getting worse.
I detta tuffa klimat blir situationen för handikappade personer allt sämre.
EnglishIt is also easy for professional criminals to avoid getting caught in the net.
Det blir dessutom enkelt för yrkeskriminella att undvika att fastna i nätet.
EnglishThe gulf between policy and people is steadily increasing, getting wider and deeper.
Klyftan mellan politikerna och folket ökar oavbrutet och blir bredare och djupare.
EnglishI was endlessly getting busted in math class doodling behind the textbook.
Jag åkte ständigt dit på mattelektionerna för att jag klottrade bakom läroboken.
EnglishWhenever we met in the corridor, you would always ask 'How is Maastricht getting on?'
Vi mötte varandra i korridoren och ni frågade alltid: hur går det med Maastricht?
EnglishGetting that agreement also paved the way for the supplementary and amending budget.
Uppnåendet av detta avtal banade också väg för tilläggs- och ändringsbudgeten.
EnglishWhen children do experiments we call it "getting into everything" or else "playing."
När barn utför experiment så kallar vi det "göra alla möjliga saker" eller "leka".
EnglishThe US is more successful at getting its long-term unemployed back into work.
Förenta staterna lyckas bättre med att sätta sina långtidsarbetslösa i arbete igen.
EnglishI congratulate the Council for getting their act together and taking decisive action.
Jag gläder mig åt att rådet har samlat sig och genomfört beslutsamma åtgärder.
EnglishWhat is at issue here is the vital ozone layer which is getting thinner by the day.
Det handlar om det livsviktiga ozonlagret som tunnas ut för var dag som går.
EnglishWhenever we met in the corridor, you would always ask 'How is Maastricht getting on?
Vi mötte varandra i korridoren och ni frågade alltid: hur går det med Maastricht?
EnglishThis confusion will prevent us from getting down to a thorough analysis of the issue.
Detta töcken förhindrar oss att gå till botten med analysen av den här frågan.
EnglishMr Poettering’s references to Nikita Khrushchev are getting more frequent.
Hans-Gert Poetterings hänvisningar till Nikita Chrusjtjov blir allt vanligare.
EnglishThe information that does exist even shows that things are getting worse.
Men även de uppgifter som finns visar att sakernas tillstånd försämras oavbrutet.