EN to get well
volume_up
{verbi}

1. yleinen

to get well
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Krya på dig. Alla här tänker på dig.

2. "healthy"

to get well

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "get well":

get well

Esimerkkejä "to get well"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishHe has worked very hard on this report and I hope that he will get well soon.
Han har arbetat hårt på betänkandet och jag hoppas att han snart blir frisk.
EnglishWhy don't we get him to tow us back into town and we'll get someone there to fix it?
Kan vi inte be honom bogsera oss till stan och gå till någon verkstad där?
EnglishThis is an extremely important point and we have done very well to get it across.
Detta är en oerhört viktig punkt, och vi har nått fram med det budskapet på ett mycket bra sätt.
EnglishWell, you get la crème de la crème , do you not on Friday morning!
(Applåder) Visst får man crème de la crème på fredagsmorgnarna, eller hur?
EnglishYou lot, you're all right, but we'll get you eventually, don't worry.
Ni här, ni är okej, men vi kommer snart till er, oroa er inte.
EnglishLet us hope that we can get this concluded well before December.
Låt oss hoppas att vi kan avsluta detta långt före december.
EnglishWell that's not true, but we'll get to the goose in a minute.
Nja det är ju inte sant, men vi kommer till gåsen om en stund.
EnglishYou win state, Coach, we'll get you two secretaries.
Vinn delstatsmästerskapet, coach, så får du två sekreterare.
EnglishMr President, I wish to thank Mrs Damião for all her work and I hope that she will get well soon.
Herr talman! Jag skulle vilja tacka Damião för hennes arbete, och jag hoppas att hon snart kommer att tillfriskna.
EnglishBut we might as well get the biological facts right.
Men det är lika bra att vi får korrekta biologiska fakta.
EnglishWe'll get my syncording back, we'll get rid of him.
Vi tar tillbaka min syncording och gör oss av med honom.
EnglishAnd when you get back, we'll do some Budweiser therapy.
Och när du kommer tillbaka, har vi Budwisserterapi.
EnglishLet me explain: we already have 300 languages and 14 religions and, on the whole, we get along very well.
Jag ska förklara: vi har redan 300 språk och 14 religioner, och på det stora hela kommer vi mycket bra överens.
EnglishHe won't get well if you don't take care of him.
Han blir inte bra om ni inte tar hand om honom nu.
EnglishI'm just making sure they get along really well
Jag bara försäkrar mig om att dom kommer överens.
EnglishAnd unfortunately, as you get into that, people get confused and think, well maybe you think that's okay.
Och problemet är att, när dessa diskussioner väl börjar så blir folk förvirrade och tänker "Du kanske är okej med det här."
EnglishLet's do this and then we'll get to the contract.
EnglishWe'll get rid of the ones that don't."
Och gör oss av med dem som inte fungerar."
EnglishWell, let's get a backseat or something.
Vi kan väl skaffa ett baksäte eller så.
EnglishWhen we get your report, we’ll check whether the image complies with our Terms of Service, and we’ll remove it if necessary.
När vi får din rapport kontrollerar vi om bilden uppfyller våra användarvillkor och tar bort den om det är nödvändigt.