EN

get-up {substantiivi}

volume_up
get-up (myös: attire, gear, kit, trim)

Esimerkkejä "get-up"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIs it really up to us to regulate what other countries in the world get up to?
Är det verkligen vår uppgift att reglera vad andra länder i världen tar sig för?
EnglishThere will always be several countries queueing up to get into the European Union.
Fler och fler kommer att ställa sig och vänta på inträde i Europeiska unionen.
EnglishGuys, seriously, it's gonna get...... broken up, like, any second now, right?
Allvarligt killar, det kommer att...... bryta upp vilken sekund som helst?
EnglishIt would be challenging politically, to get up and make a speech in favour of incoherence.
Att ställa sig upp och tala för brist på samstämmighet vore att utmana politiskt.
EnglishWe need to get this regulation up and running in order to achieve our objectives.
Vi behöver den här förordningen för att vi ska kunna uppnå våra mål.
EnglishIt is not often I get up to speak, so you will have to allow me some self-indulgence.
Det är inte ofta jag reser mig för att tala, så jag ber er att ha lite överseende med mig.
EnglishGet proposals drawn up that can then be put to referendums in every country at the same time.
Utarbeta förslag som sedan kan gå till folkomröstning i alla länder samtidigt.
EnglishYou know how I have that bladder infection and I have to get up every two hours?
Du vet att jag har blåskatarr, och måste gå upp varannan timme.
EnglishIf I may now turn to the battered wives, let me add that men get beaten up too.
Om jag nu får övergå till de misshandlade fruarna så vill jag tillägga att män också misshandlas.
EnglishNow we have to quickly get this new system up and running - this is incredibly important.
Nu gäller det att vi snabbt kommer igång med detta nya system - det är kolossalt viktigt.
EnglishWell, I´m sure you have too much common sense to get caught up in all that.
Jag hoppas du är för förnuftig för att inte fastna i allt det där.
EnglishPresident Barroso, get on with waking up Sleeping Beauty and go in to bat.
Ordförande Barroso, fortsätt att väcka törnrosa och börja arbeta.
EnglishMarine birds, for example, can get caught up as by-catches in nets with small mesh sizes.
Bland annat kan sjöfåglar fastna som bifångst i de finmaskiga näten.
EnglishIt’s really exhilarating when they get fired up and really go for it,” he says, laughing.
De är extremt taggade när de tänder på en idé och kör verkligen fullt ut, säger han och skrattar.
EnglishIf we just look at the Congo, we can see what MONUC troops can get up to.
Det räcker med att titta på Demokratiska republiken Kongo för att se vad MONUC-trupper kan ägna sig åt.
EnglishIt takes many years to get energy facilities up and running.
Det tar många år innan energianläggningar byggts upp och är i drift.
EnglishLadies and gentlemen, there is no reason to get worked up.
Mina damer och herrar! Det finns ingen anledning att hetsa upp sig.
EnglishWe must do that, but we must do it in the second reading because that is when things get polished up.
Det måste vi också göra, men det måste vi göra i andra behandlingen, eftersom det då finslipas.
EnglishWe hope that we can get this office up and running as soon as possible.
Vi hoppas att byrån inleder sin verksamhet snarast.
EnglishIt is a huge burden of extra work for farmers, but well worth it to get the market opened up.
Det är en enorm börda med extra-arbete för jordbrukarna, men det är det väl värt för att öppna marknaden.