"to get over" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"to get over" ruotsiksi

EN to get over
volume_up
{verbi}

The Irish people will not get over their disillusionment.
Det irländska folket kommer inte att komma över sin besvikelse.
Mr President, we will get over this confusion eventually.
Vi kommer så småningom att komma över den här förvirringen.
In this respect, I support the idea put forward in the text to help Russia to get over this hurdle.
I detta avseende stöder jag det tillvägagångssätt som föreslås i texten för att hjälpa Ryssland att komma över detta problem.
Producers are in debt and cannot get over the crisis which began in 1992.
Lantbrukarna är mycket skuldsatta och lyckas inte övervinna den kris som inleddes 1992.
Yes, there will be some budgetary problems but we can get over them.
Ja, det kommer att bli några budgetproblem, men de kan vi övervinna.
Jag övertygad om att vi kan övervinna dessa hinder i framtiden.
to get over (myös: to get across)
to get over (myös: to get over with)
to get over

Esimerkkejä "to get over"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe shortage of staff in European health services will only get worse over time.
Personalbristen inom den europeiska vårdsektorn kommer bara att förvärras med tiden.
EnglishYou still can't get over the fact... that you lost your virginity to a transsexual, right?
Du kommer fortfarande inte över... att du förlorade din oskuld till en transexuell?
EnglishWe can develop themes and get a good control over the agencies in future.
Vi kan behandla ämnena och uppnå en god kontroll över organen i framtiden.
EnglishGet over it and stop imposing your stupid obsessions on the rest of the European Parliament!
Kom över det och sluta tvinga era dumma fixa idéer på resten av Europaparlamentet!
EnglishThe Irish people will, understandably, not get over their disillusionment.
Man inser lätt att irländarna inte kommer att glömma denna besvikelse.
EnglishGet the Kalinka over here, load all your light balls on a sled, and...
Släpa hit Kalinka och skicka alla era ljuskulor till Omstart på en kälke.
EnglishIt hurts, but we can live with it, and I think we shall get over it in time.
Det smärtar, men det är en smärta vi kan stå ut med. Jag tror även att tidens tåg läker alla sår.
EnglishThis is the message which we try to get over to our American counterparts at our meetings.
Det är det budskap som vi försöker förmedla till våra amerikanska samtalspartner vid våra möten.
EnglishI am very indignant about the fact that it is so difficult to get any documents handed over on this matter.
Det gör mig mycket irriterad att det är så svårt att få ut handlingar om frågan.
EnglishWe need to get over this period of weakness, as it says in the report.
Vi måste ta oss ur nedgången. Så står det också i betänkandet.
EnglishWell, we are in the third quarter and I do not know when we will get this revision over with.
Vi har nu kommit tre kvarts väg in i perioden, och jag vet inte när vi kommer att få denna översyn.
EnglishIt is unacceptable for citizens to get into difficulty over there.
Det är oacceptabelt att medborgare hamnar i svårigheter där.
EnglishWe all hope that our aid really will help the people get over the worst of it.
Det är allas vår förhoppning att våra hjälpinsatser verkligen skall hjälpa människorna där ut ur den värsta nöden.
EnglishFurthermore, the margin on the agricultural budget is only going to get smaller over the next few years.
Dessutom kommer marginalen för jordbruksbudgeten bara att bli allt mindre under de kommande åren.
EnglishAmendment 16 in particular was crafted very carefully to get over the international legal difficulties in that respect.
Det finns allvarliga farhågor för vad som sker i vissa tredjeländers vatten.
EnglishThe Commission's plans to get tough over allocations will simply move the problem on.
Kommissionens planer på att ta i med hårdhandskarna när det gäller fördelningar kommer endast att flytta problemet vidare.
EnglishSo I say to my Eurosceptic friends: 'Get over it'.
Därför säger jag till mina euroskeptiska vänner: ”Glöm det.”
EnglishWhy don't you just get it over with now... and blame me?
varför kommer du inte över det... och skyller på mig?
EnglishThey'll get a game over and be evacuated from the game.
Då blir det game over för dom och dom åker ur spelet.
EnglishI hope we shall get more support over the infrastructure charging directive than we have had in this case.
Jag hoppas att vi får mer stöd genom direktivet om avgifter på infrastrukturen än vad vi har fått i det här fallet.