"to get out" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"to get out" ruotsiksi

volume_up
get out! [esimerkki]

EN to get out
volume_up
{verbi}

I was so ready to get out... so ready to taste that ocean...
Jag var så redo att komma ut...... så redo att smaka havet.
Now, finally, the door will open for them to get out.
Nu öppnas äntligen dörren för dem och de kan komma ut.
För att komma ut, måste ni ta den vänstra tunneln.
to get out (myös: to carry, to publish, to release)
to get out (myös: to emit, to publish, to redact)
to get out
to get out
to get out

Esimerkkejä "to get out"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWe need to get out of this trap they have set for us as quickly as possible.
Vi måste så snabbt som möjligt ta oss ur denna fälla som de har gillrat för oss.
EnglishWe have to get out of the culture of commitment and into the culture of delivering.
Vi måste komma ifrån vanan att göra åtaganden och lära oss hålla vad vi lovar.
EnglishWe know from everyday experience that it is not that easy to get it out of the bank.
Att man helt enkelt inte tar ut dem från banken, det vet man av livserfarenhet.
EnglishTry to get out of the old thought patterns that got us into all these problems.
Försök att komma ur de gamla tankemönster som ledde till alla dessa problem.
EnglishBut I cannot get in and out of the hemicycle without encountering cigarettes.
Jag kan emellertid inte gå in i och ut ur hemisfären utan att mötas av cigaretter.
EnglishWell we tried and tried and we couldn't really get anything else out of it.
Och vi försökte och försökte och vi kunde inte riktigt få någonting ut av det.
EnglishYou're tryin' to... you know, get it out, and it's... itjust keeps poppin' up.
Man försöker att... du vet, få det att försvinna, och det bara poppar upp hela tiden.
EnglishAll we have to do is to get our egos out of the way, get our egotism out of the way.
Det enda vi måste göra är att få våra egon ur vägen, få vår egoism ur vägen.
EnglishYou'll get stuck out there... and I'll have to get you before another fish does.
Du kommer att fastna där ute...... och jag måste hämta dig, innan en annan fisk gör det.
EnglishAnd I had to get out of town.
Hon gjorde det i hemlighet, hon gjorde det i tre år, och jag var tvungen att lämna stan.
EnglishWe need to get out of this blame game and start looking at this more as a team.
Vi måste sluta att skylla på varandra och börja se på detta som ett lag.
EnglishSo I would like to ask the Council what it can do to get us out of this impasse.
Jag skulle alltså gärna vilja fråga rådet vad det kan göra för att lösa det här dödläget.
EnglishI think that there is only one way to get out of the crisis; there are no shortcuts.
Jag tror att det är det enda sättet för att komma ur krisen. Det finns inga genvägar.
EnglishI believe that is the right way to get out of a very negative situation for Europe.
Jag anser att detta är den rätta vägen att komma ur en mycket negativ situation för EU.
EnglishJapan has shown us how easily a nuclear power plant can get out of control.
Japan har gett oss ett exempel på hur lätt ett kärnkraftverk kan bli okontrollerbart.
EnglishSuch credits can help people to get out of a crisis if they are capable of doing so.
Personer med denna förmåga kan ta sig ur en kris med hjälp av sådana lån.
EnglishI tried to get it out of anybody I could, you know, "Who am I running against here?"
Jag försökte få information från alla, ni vet, vem, hur, vem är det jag tävlar mot här?
EnglishIt will not be possible to get these fighters out of the mountains using force.
Dessa krigare kan inte avlägsnas från bergsområdena med kraftåtgärder.
EnglishBecause this is the magic: you load the laundry, and what do you get out of the machine?
Därför är detta magin: när du laddar tvätten, och vad får du ut av maskinen?
EnglishWe can do without all kinds of escape clauses to get out from underneath.
Vi har inget behov av allehanda undantagsklausuler för att klara sig under det taket.