"germs" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"germs" ruotsiksi

volume_up
germs {subst.}
SV
SV
volume_up
germ {subst.}

EN germs
volume_up
{substantiivi}

1. Kasvitiede

germs
volume_up
anlag {yleiss.}

2. Biologia

germs
volume_up
frö {yleiss.}
germs
volume_up
grodd {yleiss.}

3. Eläintiede

germs
volume_up
embryo {yleiss.}

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "germ":

germ

Esimerkkejä "germs"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAnd this holds for germs, ideas, product adoption, behaviors, and the like.
Och detta håller för bakterier, idéer, produktacceptans, beteenden, och liknande.
EnglishIs there by any chance some new scare about new germs spreading here?
Finns det möjligen något nytt alarm om nya baciller som sprider sig här?
EnglishBathing water is not free from germs, but low in germs.
Badvatten är inte fritt från bakterier, men det har låg bakteriehalt.
EnglishAnd, as with germs, the trick is not to try to annihilate them.
Och, som med virus, är knepet inte att försöka utrota dem.
EnglishIf there are germs, let us harmonise health services!
Mikrober - harmonisera hälso- och sjukvården!
EnglishHowever, if germs fail to respect national boundaries, they will, and of course do, fail to respect EU borders.
Men om bakterier inte respekterar nationella gränser kommer de givetvis inte att respektera EU: s gränser, och gör det inte heller.
EnglishSharkbait, you're... covered with germs!
EnglishYou will never annihilate the germs.
EnglishNow, as I've been suggesting, this method is not restricted to germs, but actually to anything that spreads in populations.
Som jag har sagt så är denna metod inte bara är begränsad till bakterier, utan fungerar för allt som sprider sig i populationer.
EnglishAnd it's not our fault, anymore than it's our fault when our germs lay waste to people that haven't developed the immunity.
Och det är inte vårt fel, mer än det är vårt fel när våra bakterier får förödande inverkan på folk som inte har utvecklat immunitet mot dem.
EnglishAnd, in fact, this idea can be used not just to predict epidemics of germs, but also to predict epidemics of all sorts of kinds.
Och, faktum är, denna idé kan användas inte bara för att förutsäga bakteriella epidemier, men även för att förutsäga alla typer av epidemier.
EnglishAnd my immunologist told me that I should also wipe down all of the remote controls and iPhones in my house, because those are just orgies of germs.
Och min immunolog sa åt mig att jag borde rengöra alla fjärrkontroller och iPhones hemma eftersom dessa är orgier av bakterier.
EnglishIt is all a pretext for further harmonisation as if viruses, germs and polluting particles were subject to the concept of freedom of movement.
Allt blir en förevändning för en ny harmonisering - som om virus, mikrober och förorenande partiklar omfattades av den fria rörligheten.
EnglishDespite so often being branded as a " little Englander " by my British colleagues, I have no difficulty in acknowledging that germs know no boundaries.
Trots att jag så ofta stämplas som " isolationist " av mina brittiska kolleger, har jag inga problem med att erkänna att bakterier inte känner några gränser.
EnglishResistant animal germs can be passed on to humans, however, and represent a major health risk - the result may even be antibiotic resistance in humans.
Resistenta djurbakterier kan dock överföras till människor och utgöra en allvarlig hälsorisk - resultatet kan till och med bli antibiotikaresistens hos människor.