"gauge" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"gauge" ruotsiksi

volume_up
gauge {subst.}

EN gauge
volume_up
{substantiivi}

1. Tekstiiliteollisuus

gauge

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "gauge":

gauge

Esimerkkejä "gauge"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAs a mechanical engineer which application you want, but with a clearer gauge.
– Som vilket maskiningenjörsprogram som helst, fast med en tydligare fordonsprofil.
EnglishIt will not affect Spain very much because it has a different gauge of rails.
Det kommer inte att påverka Spanien särskilt mycket eftersom spårbredden är en annan.
EnglishKnowing the options that exist in matters European, we can gauge what that must have cost it.
När man känner till dess val på Europaområdet förstår man att det kostade på.
EnglishWe were already able to gauge his interest in a more efficient EU.
Framför allt bör dock försvaret av EU-medborgarnas intressen prioriteras.
EnglishCompanies and consumers are finding it difficult to gauge whether their prospects are good or bad.
Företag och konsumenter har svårt att avgöra om framtidsutsikterna är bra eller dåliga.
EnglishI can gauge its importance for my country' s international reputation.
Mitt lands internationella nimbus är en mätare på dess betydelse.
EnglishI can gauge its importance for my country's international reputation.
Mitt lands internationella nimbus är en mätare på dess betydelse.
EnglishMadam President, fair and free elections in Togo are an important gauge for the future of this country.
Fru ordförande! Rättvisa och fria val i Togo är ett viktigt mått på landets framtid.
EnglishWe were also able to gauge the ground that remains to be covered and the many obstacles to be overcome.
Vi kunde också uppskatta den väg som är kvar och de många hinder som måste övervinnas.
EnglishWe were already able to gauge his interest in a more efficient EU.
Vi var redan kunnat bedöma hans intresse för ett effektivare EU.
EnglishThe broad-gauge railway line from Vladivostok reaches the border of the EU at Čierna nad Tisou.
Den bredspåriga järnvägslinjen från Vladivostok når EU:s gräns vid Čierna nad Tisou i Slovakien.
EnglishThe cornerstone and gauge of recovery is the creation of new jobs.
Hörnstenen och måttet av återhämtning är skapandet av nya jobb.
EnglishWe are in a position to gauge how far we have come.
Nu befinner vi oss i en position där vi kan utvärdera hur långt vi har kommit.
EnglishIn order to gauge the importance of multilingualism, we really must understand what it is all about.
För att kunna bedöma vikten av flerspråkighet måste vi verkligen förstå vad det hela handlar om.
EnglishCompanies and consumers are finding it difficult to gauge whether their prospects are good or bad.
Beroende av en enda resurs leder till sårbarhet på marknaden.
EnglishWe will use this as a yardstick to gauge your performance.
Vi kommer att använda det här som en måttstock på era resultat.
EnglishWe can gauge our Parliament's depth and spiritual engagement by the way it handles enlargement.
Sättet vi umgås med utvidgningen på är prövostenen för vårt parlaments djupgående och spirituella engagemang.
EnglishOn top of everything, our railways have a different gauge from those found elsewhere in the European Union.
Till råga på allt har vi en annan spårbredd på våra järnvägar än annorstädes i Europeiska unionen.
EnglishWithin the European Union, the Pyrenees still form a national border where the railway gauge has to be changed.
Inom Europeiska unionen utgör Pyrenéerna fortfarande en landgräns där byte av spårvidd måste ske.
EnglishWe do not know what the situation will be like then and we cannot gauge the financial implications.
Vi vet inte hur det i så fall kommer att se ut och vi vet inte vilka de finansiella följderna kommer att bli.