"future" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"future" ruotsiksi

volume_up
future {subst.}
SV

EN future
volume_up
{substantiivi}

future
volume_up
framtid {yleiss.}
Yet they are vital for our future, the future of Europe, the future of our youth.
Ändå är de avgörande för vår framtid, Europas framtid och våra ungas framtid.
It affects the political future of that entire region and the political future of Europe.
Den påverkar hela regionens politiska framtid och Europas politiska framtid.
We are talking about the common future of the planet - the future of all of us.
Vi talar om vår jords gemensamma framtid - allas vår framtid.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "future":

future

Esimerkkejä "future"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI also think this is the time to take stock and draw conclusions for the future.
Jag tror också att det är dags att utvärdera och dra slutsatser inför framtiden.
EnglishThe Green Paper launches a discussion on the actual future, but ignores reality.
I grönboken inleds diskussionen om själva framtiden, men verkligheten ignoreras.
EnglishWe need to look forward to the intensification of ties with Taiwan in the future.
Vi måste se fram emot att intensifiera våra förbindelser med Taiwan i framtiden.
EnglishThe Desertec project is especially significant in that it points to the future.
Desertec-projektet är särskilt betydelsefullt, eftersom det pekar mot framtiden.
EnglishIn the future, greater care should be taken in selecting such specific projects.
I fortsättningen måste man vara mer noggrann vid valet av prioriterade projekt.
EnglishThis particular crisis is an example that should set a precedent for the future.
Denna speciella kris är ett exempel som bör skapa ett prejudikat för framtiden.
EnglishI believe that Russia will remain an important supplier for the EU in the future.
Jag tror att Ryssland kommer att förbli en viktig leverantör för EU i framtiden.
EnglishThis is my answer: ‘ The topic of the future is how to manage these processes’.
Mitt svar är följande: ” Framtidsfrågan är hur vi ska hantera dessa processer. ”
EnglishI hope this fruitful cooperation will continue and indeed increase in the future.
Jag hoppas att detta fruktbara samarbete fortsätter och även utökas i framtiden.
EnglishThere is also a proposal to force supermarkets to sell vaccinated meat in future.
Förslaget är också att förplikta snabbköp att i framtiden sälja vaccinerat kött.
EnglishHow can we go ahead with the so-called new policies, the policies for the future?
Hur kan vi gå vidare med den så kallade nya politiken, politiken för framtiden?
EnglishMothers, children and families are the trinity on which the future will be built.
Mödrar, barn och familjer är den treenighet som framtiden kommer att byggas på.
EnglishI am sure that whatever remains to be done can still be achieved in the future.
Jag är säker på att vad som än återstår att göra fortfarande kan uppnås framöver.
EnglishThe railways have highly skilled staff and this must remain the case in future.
Järnvägarna har högt kvalificerade medarbetare och ska ha detta även i framtiden.
EnglishWe must therefore maintain a constructive and vigilant attitude for the future.
Vi måste alltså upprätthålla en konstruktiv och vaksam attityd inför framtiden.
EnglishIs it possible to insure ourselves in future against these kinds of calamities?
Går det att i framtiden försäkra sig mot den här sortens katastrofkonsekvenser?
EnglishI will permit you...... a brief, brief glimpse of the future.
För att återgälda tjänsten, kommer jag att ge dig en liten blick av framtiden.
EnglishWhat we need for the future is for people to realise that prevention will protect.
Vad vi behöver för framtiden är insikten att förebyggande åtgärder är effektiva.
EnglishSo in future I will see to it that these new directives are effectively applied.
I framtiden kommer jag att se till att dessa nya direktiv verkligen tillämpas.
EnglishI hope to be able to work that out in future in consultation with the Commission.
Det hoppas jag i framtiden kunna utarbeta närmare tillsammans med kommissionen.