"foods" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"foods" ruotsiksi

volume_up
food {subst.}

EN foods
volume_up
{monikko}

1. yleinen

foods
volume_up
mat {vain yks.}
There are no good or bad foods, only consuming excessive food.
Det finns ingen bra mat eller dålig mat, bara överkonsumtion av mat.
The workers demand properly inspected, healthy foods at affordable prices.
Arbetstagarna kräver regelrätt inspekterad och hälsosam mat till överkomliga priser.
At Pepsi, two-thirds of their revenue growth came from their better foods.
Hos Pepsi kom två tredjedelar av deras ökade omsättning från deras nyttigare mat.

2. Gastronomia

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "food":

food

Esimerkkejä "foods"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishBut genetically modified foods are still on their way to Europe from the USA.
Inte desto mindre är sådana matvaror på väg från Förenta staterna till Europa.
EnglishMy group has always supported the right of the consumer to know what foods contain.
Min grupp har alltid stött konsumenternas rätt att veta vad maten innehåller.
English(DE) Mr President, of course consumers have a right to know what foods contain.
(DE) Herr talman! Konsumenterna har givetvis rätt att veta vad livsmedlen innehåller.
EnglishConsumers would gradually turn their attention more to processed foods.
Konsumenternas inköp skulle rikta in sig på produkter med högre förädlingsgrad.
EnglishIt has been in the meantime, and we have the same hopes with regard to novel foods.
Det har den blivit efterhand, och vi har samma förhoppningar i samband med " Novel Food ".
EnglishThe novel foods regulation is essential, because it is the only option at present.
Novel Food-förordningen är nödvändig, eftersom den är den enda möjligheten för ögonblicket.
EnglishIt has been in the meantime, and we have the same hopes with regard to novel foods.
Det har den blivit efterhand, och vi har samma förhoppningar i samband med " Novel Food" .
EnglishMr President, salmon, herring and other sea-foods make the issue very appetizing and appealing.
Herr ordförande! Lax, sill och andra fiskar gör ämnet lockande och aptitretande.
EnglishThese include chives, non-woven textiles, wine, snack foods and so on.
Dessa innefattar gräslök, icke-vävda textilier, vin, snacks och så vidare.
EnglishFlavourings and food ingredients with flavouring properties for use in and on foods (vote)
Aromer och livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper (omröstning)
EnglishNo category of genetically modified foods is excluded from the content of the regulation.
Inget område bland de gentekniskt modifierade livsmedlen har uteslutits.
EnglishThe Council proposes that very few foods may be irradiated - only spices.
Rådet föreslår att bara ett fåtal varor får bestrålas: endast kryddor.
EnglishMy group opposes taking out sports foods, so we shall not be voting for this amendment.
Min grupper motsätter sig detta, det betyder att vi inte kommer att rösta för detta förslag.
EnglishAfter all, throughout Europe, we have ready-made foods from these countries in our freezers.
Det är ändå så att vi i våra frysboxar i hela Europa har helfabrikat från dessa länder.
EnglishMy group opposes taking out sports foods, so we shall not be voting for this amendment.
Jag anser att det är nödvändigt att allt behålls som det var avsett.
EnglishSubstances are added to foods to make them aphrodisiac. Substances like Viagra are on sale.
Man tillför livsmedlen ämnen som gör dem till afrodisiakum; man säljer ämnen som Viagra.
EnglishWe live in a world where we consume greater and greater amounts of processed foods.
Vi lever i en värld där vi i dag konsumerar allt större mängder av bearbetade livsmedelsprodukter.
EnglishAfghanistan produces the best pomegranates, the best foods; it can compete in international markets.
Parlamentsvalet i september kommer att markera kulmen av Bonnprocessen i Afghanistan.
EnglishThe 'novel foods ' regulation is based on this dubious compromise text.
Novel food -förordningen baserar sig på denna ruttna kompromiss.
EnglishThe 'novel foods' regulation is based on this dubious compromise text.
Novel food -förordningen baserar sig på denna ruttna kompromiss.