"to figure out" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"to figure out" ruotsiksi

EN to figure out
volume_up
{verbi}

to figure out
And I was looking at that, trying to figure out what it means.
Jag undersökte det och försökte lista ut vad det betyder.
In the 1950s, people were trying to figure out how superfluid helium worked.
På 50-talet försökte folk lista ut hur supraflytande helium fungerade.
Now, the key here is to figure out what that Schwarzschild radius is.
Nyckeln här är att lista ut vad denna Schwarzschild-radie är.
to figure out
Photos where you will need a brief moment to think to figure out the trick.
Foton där du behöver ett ögonblick för att tänka till, för att klura ut tricket.
On the ground and around the world people are still curious, and trying to figure out what is going on.
På platsen och runt jorden är folk fortfarande nyfikna, och försöker klura ut vad som händer.
And I tried to figure out what were they thinking.
Och försökte klura ut hur de hade tänkt.
to figure out (myös: to rumble)
So now we need to figure out how to build consent of the networked.
Så nu behöver vi alltså komma underfund med hur man kan bygga de nätverkandes samtycke.
What I can't figure out is, how could I have been so stupid?
Vad jag inte kan komma underfund med är hur jag kunde vara så dum?

Esimerkkejä "to figure out"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAnd beyond this, they have the moral skill to figure out what "doing right" means.
Dessutom har de den moraliska förmågan för att förstå vad "göra rätt" innebär.
EnglishThis figure, I would point out, is the average across the 25 Member States.
Denna siffra, skulle jag vilja påpeka, är genomsnittet för de 25 medlemsstaterna.
EnglishAnother problem is that people do not know and cannot figure out who is responsible.
Ytterligare ett problem är att man inte vet eller kan tolka vem det är som har ansvaret.
EnglishLet's figure out how long it takes a racecar to go a certain distance.
Kanske man ska försöka räkna ut hur lång tid det tar sportbilen att åka någonstans.
EnglishIt was about trying to figure out ways to make sustainability make sense.
Det handlade om att försöka komma på sätt att göra hållbarheten begriplig.
EnglishIt almost seemed to us, as Mr Bowis has said, that it was picking a figure out of a hat.
Såsom Bowis sade verkade det nästan som om man trollade fram en siffra ur ingenstans.
EnglishAnyone can figure out who framed you, but even Senator oark isn't God.
Vem som helst kan räkna ut vem som satte dit dig, men inte ens Senator Roark är gud.
EnglishWhat you have to do is figure out what people really want and give it to them.
Allt du behöver göra är att ta reda på vad människor verkligen vill ha, och ge det till dem.
EnglishSo she has to figure out a way to get all these boys through this curriculum -- and girls.
Så hon måste komma på ett sätt att få alla dessa pojkar igenom läroplanen -- och flickor.
EnglishThe real challenge then, is to try to figure out how we can change rules.
Den verkliga utmaningen är då att komma på hur vi kan ändra regler.
EnglishHow can we figure out a convincing win-win strategy on energy in our relations with Russia?
Hur kan vi finna en energistrategi som alla parter vinner på i våra förbindelser med Ryssland?
EnglishBut it wasn't useless in the sense that it helped people figure out what they wanted.
Men det hjälpte faktiskt folk att ta reda på vad de ville.
EnglishTrying to figure out an error message you've seen while using Tasks?
Försöker du att förstå ett felmeddelande som har visats i Listor?
EnglishAnd he got me challenged to figure out an optical illusion room.
Han utmanade mig verkligen med en uppgift om optiska illusioner.
EnglishTell me the problem, and we'll figure out how to argue it.
Berätta om problemet så funderar vi ut hur vi ska argumentera det.
EnglishBut the challenge is trying to figure out which ones they are and why do we retain them and do they have meaning.
Utmaningen är att räkna ut vilka de är, varför vi behåller dem, och om de har mening.
EnglishWhat I can't figure out is why Earl got paid with bunk cocaine.
Jag fattar inte varför Earl fick betalt med falskt kokain.
EnglishNow, let's say I figure out it's an equipment problem.
Tänk er att jag listar ut att det är ett problem med utrustningen.
EnglishIn particular, we could not figure out why the phenomenon of climate change had received so little attention.
Vi hade särskilt svårt att förstå varför klimatförändringen hade fått så lite uppmärksamhet.
EnglishFigure out some of the other options that are much better.
Kom på några av de andra alternativen som är ännu bättre.