EN fatigue
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

fatigue (myös: burnout, collapse, exhaustion, weariness)
volume_up
utmattning {yleiss.}
And there are some charity workers who call this compassion fatigue.
Vissa som jobbar med välgörenhet kallar det för empatisk utmattning.
Market fatigue is a cause for concern and this must be examined in detail.
En utmattning av marknaden ger anledning till oro och detta måste undersökas i detalj.
It is crucial that materials are resistant to stress corrosion, fatigue and corrosion fatigue.
Att materialen står emot spänningskorrosion, utmattning och korrosionsutmattning är avgörande för funktionen.
fatigue
A degree of fatigue in this area has become noticeable during the last year.
En viss trötthet har blivit märkbar inom det här området under det senaste året.
Such a dose leads to feelings of euphoria followed by extreme fatigue.
En sån dos ger en euforisk känsla av välbehag följd av en oerhörd trötthet.
It has been proven that fatigue has the same effect as alcohol.
Det har bevisats att trötthet har samma effekt som alkohol.
fatigue (myös: exposure, hardship)
volume_up
strapats {yleiss.}

2. Armeija

fatigue

3. Tekniikka

fatigue
volume_up
utmattning av metaller {yleiss.} [esim.]
fatigue
volume_up
utmattning {yleiss.}
And there are some charity workers who call this compassion fatigue.
Vissa som jobbar med välgörenhet kallar det för empatisk utmattning.
Market fatigue is a cause for concern and this must be examined in detail.
En utmattning av marknaden ger anledning till oro och detta måste undersökas i detalj.
It is crucial that materials are resistant to stress corrosion, fatigue and corrosion fatigue.
Att materialen står emot spänningskorrosion, utmattning och korrosionsutmattning är avgörande för funktionen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "fatigue":

fatigue

Esimerkkejä "fatigue"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishRecently there has been a strong sense of enlargement fatigue in the air.
På sista tiden har det legat en stark känsla av utvidgningströtthet i luften.
EnglishAbrasion and fatigue properties of nano-structured silicon-alloy steel.
Nötnings- och utmattningsegenskaper hos nano-strukturerade kisel-legerade stål.
EnglishWe know that the international community is affected by donor fatigue.
Vi vet att det internationella samfundet har påverkats av " biståndsutmattning ".
EnglishWe know that the international community is affected by donor fatigue.
Vi vet att det internationella samfundet har påverkats av "biståndsutmattning".
English(SK) We have heard words such as enlargement fatigue, crisis or the need for consolidation.
(SK) Vi har lyssnat till ord som utvidgningströtthet, kris och konsolideringsbehov.
EnglishI had a reputation as being interested in patients with chronic fatigue.
Jag hade ett rykte om att vara intresserad av patienter med kroniskt trötthetssyndrom.
EnglishAid fatigue is the problem. That is another term for cynicism and short-sighted self-interest.
Problemet är biståndströtthet, vilket är ett annat ord för cynism och kortsiktigt egenintresse.
EnglishProject Concept To increase rail fatigue strength has a number of design changes been proposed.
Projektkoncept För öka rälsskoningens utmattningshållfasthet har ett antal designförändringar föreslagits.
EnglishSecondly, there is such a thing as negotiating fatigue.
För det andra finns det något som kallas förhandlingströtthet.
EnglishThe project aims to clarify what impact the various changes has on fatigue resistance.
Projektet syftar till att testa och klargöra vilken effekt de olika åtgärderna har på rälsskoningens utmattningshållfasthet.
EnglishI am beginning to see some signs of fatigue creeping in, an impatience, a desire to get to the end in order to move on.
Jag instämmer med Joseph Daul om att vi inte kan lägga all vikt i denna runda på jordbruket.
EnglishI am very afraid that this enlargement fatigue will in particular have repercussions on our Balkan policy.
Jag är mycket orolig för att denna utvidgningströtthet särskilt kommer att få konsekvenser för vår Balkanpolitik.
EnglishA number of respondents expressed ‘ regulatory fatigue’.
Flertalet uttryckte ” lagstiftningsleda ”.
EnglishA number of respondents expressed ‘regulatory fatigue’.
Flertalet uttryckte ”lagstiftningsleda”.
EnglishI do not know about you guys - Mr Corbett and the others - I, at least, am getting to the stage of IGC fatigue.
Jag vet inte hur det är med er - Richard Corbett och ni andra - men jag åtminstone börjar bli trött på regeringskonferenser.
EnglishThe shocking lack of controls in this sector is resulting in an increasing number of accidents due to driver fatigue.
Den chockerande bristen på kontroller inom denna sektor leder till ett ökat antal olyckor till följd av trötta förare.
EnglishThe project aims to develop the laser cladding process and to investigate the fatigue properties of laser cladded surfaces.
Projektet syftar till att utveckla laserpåsvetsning och att undersöka utmattningsegenskaper hos laserpåsvetsade ytor.
EnglishThere is aid fatigue and it is important that whatever the EU gives, which is very generous, it is spent well.
Det finns en biståndströtthet, och det är mycket viktigt att alla bidrag från EU, vilka är mycket generösa, använts på ett förnuftigt sätt.
EnglishWe heard it in the debate this morning about Romania and Mr Swoboda has referred to it: there is a certain enlargement fatigue.
Vi hörde det i debatten om Rumänien i förmiddags och Johannes Swoboda nämnde det också: det finns en viss utvidgningströtthet.
English(NL) Madam President, is it any wonder that some Member States are demonstrating aid fatigue - to quote this report verbatim?
(NL) Fru talman! Är det underligt att en del medlemsstater uppvisar biståndströtthet - för att ordagrant citera detta betänkande?