"family" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"family" ruotsiksi

volume_up
family {subst.}

EN family
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

family (myös: kin, stock, strain)
volume_up
familj {yleiss.}
So when is a family not a family, and an adopted child is - well, what exactly?
När är i så fall en familj inte en familj, och vad exakt är då ett adopterat barn?
There is not one family in Europe without at least one family member being affected.
Det finns inte en enda familj i Europa där inte minst en familjemedlem berörs.
And if they are with their family, that family will enter the system.
Är de med sin familj skall detta tillämpas på hela familjen.
family
volume_up
barn {vain mon.}
So when is a family not a family, and an adopted child is - well, what exactly?
När är i så fall en familj inte en familj, och vad exakt är då ett adopterat barn?
Poverty must not be the reason for depriving a child of its biological family.
Fattigdom får inte vara skälet till att ett barn berövas sin biologiska familj.
If it is to fulfil its potential, a child needs a father and a mother, a stable family.
Ett barn behöver för sin utveckling en pappa och en mamma och en stabil familjemiljö.
family (myös: degree, relatives, stock, relations)
volume_up
släkt {yleiss.}
My family has been there for 170 years and I know what it is like in the rural areas.
Min släkt har levt där i 170 år och jag vet hur det är i landsbygdsområdena.
He's got your whole family... praying that this marriage fails.
Han har hela din släkt... beendes för att det här äktenskapets ska förstöras.
Let's just say that a hot temper runs in his family.
Låt oss säga att temperamentet är högt i hans släkt.
family (myös: breed, stem, stock, strain)
volume_up
stam {yleiss.}
This is not because Afghans are endemically dishonest but because Afghan tribal society sees looking after one's own family and tribe as a self-evident virtue.
Detta beror inte på att afghaner är medfött oärliga utan på att man i det afghanska stamsamhället anser att det är en självklar dygd att var och en ska se om sin egen familj och stam.
family (myös: ancestry, descent, extraction, lineage)
volume_up
börd {yleiss.}
They are committed by the sort of people we invite to dinner, who have the same education as us, who went to the same universities, and even by people from excellent families.
Brottsligheten utförs av folk som sitter vid vår bord, som har vår utbildning, som går på samma universitet, som till och med kommer från fina familjer.

2. Tekniikka

family
volume_up
ras {yleiss.}

Esimerkkejä "family"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishNo, equality means that we all participate in both working life and family life.
Nej, jämställdhet innebär att vi alla deltar i både arbetslivet och familjelivet.
EnglishImmigration by family members has very minor effects on the demographic structure.
Anhöriginvandring leder till mycket små effekter på den demografiska strukturen.
EnglishIt may also help to gain additional income, especially in small, family holdings.
Detta kan också bidra till ytterligare inkomster, särskilt i små familjejordbruk.
EnglishWhat is new is that cross-border workers' family members are also getting rights.
Det som är nytt är att även gränsarbetares familjemedlemmar erhåller rättigheter.
EnglishMr President, in rural Ireland, family farming is the basis of community life.
På den irländska landsbygden är familjejordbruken grundvalen för samhällslivet.
EnglishThe al-Assad family’s criminal regime must not be rewarded for bad behaviour.
Familjen al-Assads kriminella regim får inte belönas för sitt dåliga uppförande.
EnglishThe family should be a place of relief, support and encouragement for its members.
Familjen bör vara en plats för lättnad, stöd och uppmuntran för dess medlemmar.
EnglishWe need to protect the European family from this culture, which does not suit us.
Vi måste skydda den europeiska familjen från denna kultur som inte passar oss.
EnglishIt's about you and your relationship to yourself and your family and your friends.
Det handlar om er och ert förhållande... till er själva, era familjer och vänner.
EnglishAnd everyone else who's just been great...... in welcoming Sara into the family.
och alla andra som har varit till hjälp för att välkomna Sarah till familjen.
EnglishDuties at work must not exclude anyone from his or her own family or from society.
Yrkeskraven från inte separera någon från den egna familjen eller från samhället.
EnglishWhat is new is that cross-border workers ' family members are also getting rights.
Det som är nytt är att även gränsarbetares familjemedlemmar erhåller rättigheter.
EnglishIn the new Member States, energy accounts for around 40% of family expenditure.
I de nya medlemsstaterna står energi för omkring 40 procent av familjens utgifter.
EnglishThere is nothing better than when a family can eat at least one meal together.
Det finns inget bättre än när familjen kan äta åtminstone ett mål tillsammans.
EnglishIt leads to stress, burn-out, people going off sick and problems with family life.
Det leder till stress, utbrändhet, sjukskrivningar och problem i familjelivet.
EnglishLet me emphasise that nobody wants to use abortion as a means of family planning.
Låt mig framhålla att ingen vill använda abort som en familjeplaneringsmetod.
EnglishIt will serve as a benchmark for family policies in the European Parliament.
Det kommer att tjäna som ett riktmärke för familjepolitiken i Europaparlamentet.
EnglishReconciling work and family life is one of the main concerns of social policy.
Att förena yrkes- och familjelivet är en av socialpolitikens viktigaste uppgifter.
EnglishTurkey can be a good neighbour, but it does not belong within the European family.
Turkiet kan vara en bra granne men det hör inte hemma inom den europeiska familjen.
EnglishFor family, I'm looking for recipes that genuflect to my own personal histories.
För familjen letar jag efter recept som ger vika åt mina egna personliga berättelser.