EN exhaust
volume_up
{substantiivi}

exhaust
The improvement, which will reduce noise and exhaust to some degree, has been adopted by the Commission.
Något mindre buller, något minskade avgaser. Kommissionen har övertagit det.
Certainly, exhaust emissions compared with overall exhaust emissions from other engines in the European Union are tiny.
Säkert är avgasvärdena mycket låga i jämförelse med samtliga avgaser från andra motorer i Europeiska unionen.
We now have the ability, for the first time, to charge for exhaust gases.
Vi kan nu för första gången ta ut avgifter på avgaser.
exhaust (myös: exhaust gas)
volume_up
avgas {yleiss.}
exhaust and particulate emissions that degrade the quality of bathing waters;
Avgas- och partikelutsläpp som försämrar kvaliteten på badvattnet
The answer is no: we urgently need exhaust after treatment for lorries too.
Vi behöver med nödvändighet även en efterbehandling av avgaserna från lastbilar.
Man talar om att avgaserna kommer att minska till hälften.
exhaust (myös: discharge, drain, exhaustion, outflow)
exhaust
How else can it happen that CO2 emissions from exhaust pipes are penalised 24 times more heavily than emissions from chimneys?
Hur kan annars koldioxidutsläpp från avgasrör straffas 24 gånger mer än utsläpp från skorstenar?
exhaust (myös: blowout)
exhaust (myös: emanation, escape, outflow, ebullition)
exhaust
exhaust
exhaust

Esimerkkejä "exhaust"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishDetailed technical inspection and testing for safety in traffic and exhaust levels.
– Detaljerad teknisk besiktning och kontroll av trafiksäkerhet och utsläppsnivåer.
EnglishThe answer is no: we urgently need exhaust after treatment for lorries too.
Vi behöver med nödvändighet även en efterbehandling av avgaserna från lastbilar.
EnglishFinally, just a few words about the possibilities offered by exhaust-gas cleaning.
Till sist bara några ord om de möjligheter som erbjuds av avgasrening.
EnglishThis directive deals with exhaust emissions from diesel engines installed in tractors.
Direktivet handlar uteslutande om utsläpp från dieselmotorer installerade i traktorer.
EnglishSo a reduction in consumption is added to the effects of exhaust after treatment.
Vid sidan av effekten av avgasefterbehandlingen uppnår man alltså även en konsumtionsminskning.
EnglishIf the OBD discovers a defect in the exhaust system, the fault must be removed.
Om det inbyggda diagnostiska systemet upptäcker en defekt i avgassystemet, så måste felet undanröjas.
EnglishIndustry naturally needs time to develop new engines and new exhaust emissions cleaning systems.
Naturligtvis behöver industrin tid för att utveckla nya motorer och avgasreningssystem.
EnglishUnfortunately, these two cases do not exhaust the list of phobias.
Dessa två utgör tyvärr inte någon uttömmande lista över fobier.
EnglishThey do not exhaust resources and they support local development.
De uttömmer inga resurser och de stöder den lokala utvecklingen.
EnglishImplementing the directive will reduce noise and exhaust emission levels.
Genom att tillämpa riktlinjerna kommer man säkert också att kunna sänka värdena för buller och avgasutsläpp.
EnglishExhaust fumes and the lack of traffic safety were accepted as part of the deal, as well as the noise cars generate.
Avgasutsläpp och trafikrisker var något man fick med på köpet, liksom bullret.
EnglishIt is abundantly clear that the Commission's communication does not exhaust all possible solutions.
Vad som dock står klart är att man i kommissionens meddelande inte tar upp alla tänkbara lösningar.
EnglishAnd we must exhaust every possible avenue in order to do so.
Och vi är i varje fall skyldiga att utnyttja varje möjlighet att komma fram till ett sådant resultat.
EnglishPermissible sound level and the exhaust system of motor vehicles (
Tillåten ljudnivå och avgassystemet för motorfordon (
EnglishWithin the next few years, new engines will reduce fuel consumption and improve exhaust cleanliness.
Nya motorer kommer under de närmaste åren att minska bränsleförbrukningen och förbättra avgasreningen.
EnglishThere we can carry out checks, as we do with the crash test, as we do for exhaust gas emissions.
Det kan man sedan också kontrollera, precis som vi gör med krocktesterna, så som vi gör med avgasutsläppen.
EnglishMy group is in favour of the internalisation of external costs, and specifically exhaust emissions and noise.
Min grupp förespråkar internalisering av externa kostnader, särskilt för avgasutsläpp och buller.
EnglishIf this target is to be reached, the Community will have to exhaust all the possibilities which are available to it.
För att kunna uppnå detta mål måste gemenskapen utnyttja sig av alla tillgängliga resurser.
EnglishWe will not exhaust this debate in a few minutes.
Den här diskussionen går inte att slutföra på några få minuter.
EnglishComparable legislation exists in the United States on exhaust emissions from recreational out-board engines.
Det finns jämförbar lagstiftning i Förenta staterna om utsläpp från utombordsmotorer på fritidsbåtar.