"dining" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"dining" ruotsiksi

SV

EN dining
volume_up
{adjektiivi}

dining
volume_up
mat- {adj.}
Rockys, bar, grill och god mat.

Esimerkkejä "dining"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishSpeaking in the prisoners ' dining hall on Robben Island was a nice experience.
Att tala i fångarnas matsal på Robben Island var en trevlig erfarenhet.
EnglishSpeaking in the prisoners' dining hall on Robben Island was a nice experience.
Att tala i fångarnas matsal på Robben Island var en trevlig erfarenhet.
EnglishHe is dining with the Bureau.
Jag skall framföra detta till borgmästaren, som äter middag med presidiet i kväll.
EnglishThe food is less interesting than IPE 1 dining room (especially no buffet).
Maten är sämre än i matrummet i IPE 1 (särskilt buffén).
EnglishThey'll be dining and dancing the night away...... on the glamorous roof of the Ritz Gotham.
De kommer att dansa natten lång... på glamourösa Ritz Gotham.
EnglishBecause, like the no-smoking rule in the Parliament dining rooms, MEPs ignore it!
Det är nämligen på samma sätt som med rökförbudet i parlamentets matsalar. Parlamentsledamöterna struntar i det!
EnglishMy view is that in certain Member States hunting brings an important extra source of food to the dining table.
Min uppfattning är nämligen den att jakten i vissa medlemsländer ger ett betydande tillskott till matbordet.
EnglishAnd the title for my cookbook was going to be "Dining Without Crumbs: The Art of Eating Over the Sink."
Jag fick iden att skriva en kokbok. ~~~ Och titeln på den skulle vara "Att äta utan smulor: Konsten att äta över diskbänken."
EnglishWe'll take it in the dining room at 8: 00.
EnglishWith feed, however, there is a gaping loophole, which makes it possible to bring genetically modified feed to our dining tables.
När det gäller foder finns det däremot en jättelik lucka som gör det möjligt att lägga genetiskt modifierat foder på våra matbord.
EnglishThis was one of the reasons why there was a delay, meaning that the ministers did not end up dining with the Queen of Denmark.
Det var ju en av anledningarna till att det uppstod en försening så att ministrarna aldrig kom på middag hos den danska drottningen.
EnglishService is extremely slow (this may be due to the distance between the dining room and kitchen or perhaps there are not enough waiting staff).
Betjäningen är synnerligen trög (kanske beror det på avståndet mellan matrummet och köket eller på att det saknas serveringspersonal).
EnglishDining Room IPE IV
EnglishThe safety of consumers is vital, not just for the consumers themselves, obviously, but for the whole food chain from the field to the dining table.
Konsumenternas säkerhet är livsviktig förutom givetvis för konsumenterna själva, också för hela produktionskedjan från åkern till matbordet.
English♫ I think I'm ready to do my thing ♫ ♫ I think I'm ready to take my chances ♫ ♫ I've been dining out and all stressed out ♫ ♫ Due to the circumstances.
♫ Jag tror jag är redo att göra min grej♫ ♫Jag tror jag är redo att ta en risk♫ ♫Jag har ätit ute och är sönderstressad♫ ♫Av omständigheterna.
EnglishFinally, we want multifunctional spaces and housewares -- a sink combined with a toilet, a dining table becomes a bed -- same space, a little side table stretches out to seat 10.
Slutligen vill vi ha multifuktionsutrymmen och -möbler -- ett handfat kombinerat med en toalett, ett matbord som blir en säng -- samma utrymme, ett litet sidobord sträcks ut till att rymma 10.
EnglishThe fact that the whole chain is to be included – right from the field to the shop, dining room and restaurant – is the principle that of course permeates the whole of the food safety legislation.
Att hela kedjan skall omfattas – alltifrån åkern till butiken, matsalen och restaurangen – är den princip som förstås är genomgående i hela livsmedelssäkerhetslagstiftningen.